blind!dirk

Imagine Dirk Gently season one except that Rapunzel was a fucking massive Great Dane or a Pitbull or something.

Imagine that they’ve gotten themselves trapped in Rimmer’s bathroom in episode two and they have to deal with an enthusiastic shaggy beast that Todd’s lowkey convinced is a wolf and Dirk has to try get the bloody thing out of the house somehow.

(Though imagine Rimmer trapping Lydia in the body of a dog with teeth and only realizing it when it’s too late).

3

TRUCK DRIVER’S BLIND: HIỂU VỀ ĐIỂM MÙ XE CÔNG (CONTAINER) và CẢNH GIÁC KHI THAM GIA GIAO THÔNG

📖

Tôi cũng là lái xe container có vài lời dặn các bạn đi xe máy để tránh tai nạn đáng tiếc nhé vì xe máy mà va chạm vs xe container mức độ sống xót rất thấp và tôi luôn luôn dặn cả người nhà khi đi đg gặp xe container.

  • 1) không bám sát xe contaner
  • 2) không đi song song xe container
  • 3) khi thấy xe container lùi hay quay đầu hãy kiên nhẫn chờ 1 chút đừng chen lấn
  • 4) không đi trước đầu xe container
  • 5) khi trời mưa mà gặp tai nạn chỗ khúc cua khuất tầm nhìn nếu giúp gì đ nạn nhân thì giúp k nên tụ tập đông không may xe container đi đến giật mình mà phanh thì nó không khác gì cái chổi lúc đó các bạn có chạy cũng k kip ( điển hình vụ tai nạn ở cao bằng 9 người chết 2 người tàn phế do đứng tụ tập đông xem 1 vụ tai nạn khi xe container đi đến thấy đông người phanh nhưng k điều khiển đ xe quét 1 cái gần chục mạng người)

Đây là những gì mà tôi là 1 lái xe container lâu năm dặn mọi người hết sức lưu ý khi gặp xe container. Chúc mọi người bình an!!!

anonymous asked:

Maya I think your anon was referring to that CDAN blind about Louis making out with a guy at Ultra. Something about his being way less in the closet than he was when he was in the boyband or along those lines. Maybe a houis seeding or maybe someone got bored and wanted to shit stir lol. Either way i don't think anyone's paying it any mind as we all know how unreliable CDAN is !!

Oh, my!! What a blind…So now Louis would be les tied in his closet? What about his new/old beloved gf? What about his son? Ugh.

This is…a different kind of blind…I wonder if we’re going to see anything similar on BG, you know? That would be interesting. His friend Luke wearing his jacket, though. Have Houies already started playing their trumpets or..?