bit10

ปีนี้ไม่ได้มานอนดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนตอนปี 1 แต่ก็ตื่นมาทำงาน ทันตอนกำลังสวยพอดีเลย xD #BIT10 #ITKMITL #180157 (at อมรพันธ์ แคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท)