bigbang comic

7

Based on @bbtfln ’s tweet !! u//v//u)

i need tweet about TOPRi moree aaaaaa/////

>>>I SHIP NYONGTORY BUT TOPRI AS WELL IMCRY INT HEY’RE SOC UUUUTTTEEE EEE ANd dorK