Когато чувствам обичта си в минало време, споменът става решетка.
Този, когото обичах, заключвам
под втория слой на кожата си,
някъде между тъгите и сините облаци,
и навсякъде върху мен.
Разхождам го по раменете си
само когато са голи.

На каишката му пише:
“Още ли живееш в миналото?”

3

the 1975 - fallingforyou lockscreens

  • like/reblog if you save or use
  • follow me for more posts
  • please don’t steal
Толкова неща в живота имаше, от които се бояхме. А не трябваше. Трябваше да живеем.
—  Цитати. Harry