besplatne

'BESPLATNE’ AKCIJE – Dnevni berzanski pregled za petak, 05. februar 2016.

—————————————————————————————————————————->

.

Aktuelne cene ’besplatnih’ i ostalih akcija pratite na pokretnom ‘tikeru’ s desne strane ekrana. ‘Tiker’ registruje sve promene cena tokom prepodnevnog trgovanja, a posle 14 časova prikazuje konačne (ponderisane) cene svih akcija i obveznica s kojima se trgovalo na Beogradskoj berzi.

..—————————————————————————————————————————->

.

.

.

CENA BESPLATNIH AKCIJA

# Beogradska berza ad / Belgrade Stock Exchange jsc. # Besplatne akcije*: / Free Shares:**

.

Početak trgovanja u: / Open at: 09.30h (GMT +1.00, Belgrade) Kraj trgovanja u: / Close at: 14.00h (GMT +1.00, Belgrade)

————————————————————————————————————>

.

.

.

NIIS - Naftna industrija Srbije

.

—> Grafik akcija NIIS sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi) - Izvor: Belex…

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama NIIS (Naftna industrija Srbije):

… 

…………………………………..

# ( ↑ ↓ = )

…………………………………..

.

.

NIIS # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 561 ( - 4; -0,71% )

.                    

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  544 - 575

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  2.064  

.        

.

.

NIIS # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 565 ( - 2; -0,35% )

.                    

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  554 - 569

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  2.673 

.        

.

.

Info:

.

——> NIIS – Akcije Naftne industrije Srbije, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 442/1020 din.

.

.

.

AERO - Aerodrom Tesla

.

—-> Grafik akcija AERO sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi)- Izvor: Belex.

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama AERO (Aerodrom Tesla):

… 

………………………………….. 

# ( ↑ ↓ = )  

………………………………….. 

.

.

AERO # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   (  ) 946 ( - 14; -1,46% ) 

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  930 - 960

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  541  

.        

.

.

AERO # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 960 ( - 14; -1,44% )  

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  950 - 972

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  491  

.        

.

.

Info:

.

——> AERO – akcije Aerodroma Tesla, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 363/1488 din.

.

.

.

DANAŠNJI KURS:

.

………………………………………………..

.

.

.

————————————————————————————————————> 

BelexSentiment

 …

.

—> Mesečno kretanje BelexSentimenta.

BelexSentiment za FEBRUAR je pao na najniži nivo u poslednjih godinu dana i iznosi samo 82,40 indeksnih poena, dok je za JANUAR iznosio - u tom momentu - veoma opreznih 104,23 indeksna poena. To je znatno manje u odnosu na DECEMBAR koji je sa 124,60 imao najveću vrednost u poslednje dve godine! Mesec NOVEMBAR  bio je prošao sa 107,43, OKTOBAR sa 111,43, a SEPTEMBAR sa 113,61 poena. Pre toga su bila dva ‘crvena’ meseca, AVGUST sa 98,31 i JUL sa 85,66 poena. 

.

Belexov aktuelni mesečni komentar sentimenta, KLIK na: http://www.belex.rs/trgovanje/sentiment

………………………………………………..

.

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile

.

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije

TWITTER: besplatneakcije

………………………………………………..

.

.

.

- Prijavite svoju mejl adresu ukoliko ste saglasni da povremeno od nas primate kratke informacije o ‘besplatnim’ i ostalim akcijama. 

———> Klik na link: http://www.besplatneakcije.com/

……………………………………… 

——> Krajem maja 2014. objavili smo 2000-tu stranicu o trgovanju ‘besplatnim’ akcijama. Tim povodom naš host www.tumblr.com uvrstio nas je u ‘Two thousand posts society’. Portal Besplatne akcije ove, 2015. puni pet godina na internetu, Fejsbuku (Facebook) i Tviteru (Twitter). 

………………………………………………. .

‚Besplatne‘ akcije i Beogradska berza:

.

- Naftna Industrija Srbije (NIIS) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

- Aerodrom Tesla (AERO) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

- Čekajući akcije ELEKTROPRIVREDE Srbije ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/eps

.

- Čekajući akcije TELEKOMA Srbija ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/Telekom

.

. ……………………………………………….. .

.

- PRETHODNI BERZANSKI DAN:

———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

……………………………………………….. 

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile 

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije 

TWITTER: @besplatneakcije

.

..

http://besplatneakcije.tumblr.com/

———————————————————————————————————. 

'BESPLATNE’ AKCIJE – Dnevni berzanski pregled za četvrtak, 04. februar 2016.

—————————————————————————————————————————->

.

Aktuelne cene ’besplatnih’ i ostalih akcija pratite na pokretnom ‘tikeru’ s desne strane ekrana. ‘Tiker’ registruje sve promene cena tokom prepodnevnog trgovanja, a posle 14 časova prikazuje konačne (ponderisane) cene svih akcija i obveznica s kojima se trgovalo na Beogradskoj berzi.

..—————————————————————————————————————————->

.

.

.

CENA BESPLATNIH AKCIJA

# Beogradska berza ad / Belgrade Stock Exchange jsc. # Besplatne akcije*: / Free Shares:**

.

Početak trgovanja u: / Open at: 09.30h (GMT +1.00, Belgrade) Kraj trgovanja u: / Close at: 14.00h (GMT +1.00, Belgrade)

————————————————————————————————————>

.

.

.

NIIS - Naftna industrija Srbije

.

—> Grafik akcija NIIS sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi) - Izvor: Belex…

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama NIIS (Naftna industrija Srbije):

… 

…………………………………..

# ( ↑ ↓ = )

…………………………………..

.

.

NIIS # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 565 ( - 2; -0,35% )

.                    

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  554 - 569

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  2.673 

.        

.

.

NIIS # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 567 ( - 8; -1,39% )

.                    

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  541 - 569

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  4.593  

.        

.

.

Info:

.

——> NIIS – Akcije Naftne industrije Srbije, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 442/1020 din.

.

.

.

AERO - Aerodrom Tesla

.

—-> Grafik akcija AERO sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi)- Izvor: Belex.

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama AERO (Aerodrom Tesla):

… 

………………………………….. 

# ( ↑ ↓ = )  

………………………………….. 

.

.

AERO # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 960 ( - 14; -1,44% )  

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  950 - 972

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  491  

.        

.

.

AERO # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   (  ) 974 ( - 14; -1,42% ) 

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  973 - 980

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  75 

.        

.

.

Info:

.

——> AERO – akcije Aerodroma Tesla, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 363/1488 din.

.

.

.

DANAŠNJI KURS:

.

………………………………………………..

.

.

.

————————————————————————————————————> 

BelexSentiment

 …

.

—> Mesečno kretanje BelexSentimenta.

BelexSentiment za FEBRUAR je pao na najniži nivo u poslednjih godinu dana i iznosi samo 82,40 indeksnih poena, dok je za JANUAR iznosio - u tom momentu - veoma opreznih 104,23 indeksna poena. To je znatno manje u odnosu na DECEMBAR koji je sa 124,60 imao najveću vrednost u poslednje dve godine! Mesec NOVEMBAR  bio je prošao sa 107,43, OKTOBAR sa 111,43, a SEPTEMBAR sa 113,61 poena. Pre toga su bila dva ‘crvena’ meseca, AVGUST sa 98,31 i JUL sa 85,66 poena. 

.

Belexov aktuelni mesečni komentar sentimenta, KLIK na: http://www.belex.rs/trgovanje/sentiment

………………………………………………..

.

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile

.

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije

TWITTER: besplatneakcije

………………………………………………..

.

.

.

- Prijavite svoju mejl adresu ukoliko ste saglasni da povremeno od nas primate kratke informacije o ‘besplatnim’ i ostalim akcijama. 

———> Klik na link: http://www.besplatneakcije.com/

……………………………………… 

——> Krajem maja 2014. objavili smo 2000-tu stranicu o trgovanju ‘besplatnim’ akcijama. Tim povodom naš host www.tumblr.com uvrstio nas je u ‘Two thousand posts society’. Portal Besplatne akcije ove, 2015. puni pet godina na internetu, Fejsbuku (Facebook) i Tviteru (Twitter). 

………………………………………………. .

‚Besplatne‘ akcije i Beogradska berza:

.

- Naftna Industrija Srbije (NIIS) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

- Aerodrom Tesla (AERO) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

- Čekajući akcije ELEKTROPRIVREDE Srbije ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/eps

.

- Čekajući akcije TELEKOMA Srbija ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/Telekom

.

. ……………………………………………….. .

.

- PRETHODNI BERZANSKI DAN:

———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

……………………………………………….. 

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile 

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije 

TWITTER: @besplatneakcije

.

..

http://besplatneakcije.tumblr.com/

———————————————————————————————————. 

https://www.otkup-automobila-beograd.com ⚠Vršimo uslugu otkupa svih modela i marki automobila u Beogradu i okolini. Pozovite nas radi besplatne procene 👉📱 060/66-999-10 #beograd #vozdovac #bracejerkovic #majstorimajstori #nasamalaradionica 🔧🔨🔩 #jojo & #mimi #otkupautomobilabeograd #otkupautomobila #otkupkola #otkupvozila #otkuppolovnihautomobila #sky #skyporn #redsky #serbia #srbija #instagramsrbija #ig_srbija #nofilter #nofilterneeded #instagood #instapic #instaeverything (at Braće Jerković)

'BESPLATNE’ AKCIJE – Dnevni berzanski pregled za sredu, 03. februar 2016.

—————————————————————————————————————————->

.

Aktuelne cene ’besplatnih’ i ostalih akcija pratite na pokretnom ‘tikeru’ s desne strane ekrana. ‘Tiker’ registruje sve promene cena tokom prepodnevnog trgovanja, a posle 14 časova prikazuje konačne (ponderisane) cene svih akcija i obveznica s kojima se trgovalo na Beogradskoj berzi.

..—————————————————————————————————————————->

.

.

.

CENA BESPLATNIH AKCIJA

# Beogradska berza ad / Belgrade Stock Exchange jsc. # Besplatne akcije*: / Free Shares:**

.

Početak trgovanja u: / Open at: 09.30h (GMT +1.00, Belgrade) Kraj trgovanja u: / Close at: 14.00h (GMT +1.00, Belgrade)

————————————————————————————————————>

.

.

.

NIIS - Naftna industrija Srbije

.

—> Grafik akcija NIIS sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi) - Izvor: Belex…

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama NIIS (Naftna industrija Srbije):

… 

…………………………………..

# ( ↑ ↓ = )

…………………………………..

.

.

NIIS # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ) 567 ( - 8; -1,39% )

.                    

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  541 - 569

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  4.593  

.        

.

.

NIIS # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 


.


.


.        


Cena / Price, Din:   ( ) 575 ( - 1; -0,17% )


.                   


Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  553 - 585


.


Obim, kom. /Volume, pcs:  9.149

.        

.

.

Info:

.

——> NIIS – Akcije Naftne industrije Srbije, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 442/1020 din.

.

.

.

AERO - Aerodrom Tesla

.

—-> Grafik akcija AERO sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi)- Izvor: Belex.

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama AERO (Aerodrom Tesla):

… 

………………………………….. 

# ( ↑ ↓ = )  

………………………………….. 

.

.

AERO # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h

.

.

.        

Cena / Price, Din:   (  ) 974 ( - 14; -1,42% ) 

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  973 - 980

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  75 

.        

.

.

AERO # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 


.


.


.        


Cena / Price, Din:   ( ) 988 ( - 7; -0,70% )  


.


Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  968 - 999


.


Obim, kom. /Volume, pcs:  237  


.        


.


.


Info:

.

——> AERO – akcije Aerodroma Tesla, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 363/1488 din.

.

.

.

DANAŠNJI KURS:

.

………………………………………………..

.

.

.

————————————————————————————————————> 

BelexSentiment

 …

.

—> Mesečno kretanje BelexSentimenta.

BelexSentiment za FEBRUAR je pao na najniži nivo u poslednjih godinu dana i iznosi samo 82,40 indeksnih poena, dok je za JANUAR iznosio - u tom momentu - veoma opreznih 104,23 indeksna poena. To je znatno manje u odnosu na DECEMBAR koji je sa 124,60 imao najveću vrednost u poslednje dve godine! Mesec NOVEMBAR  bio je prošao sa 107,43, OKTOBAR sa 111,43, a SEPTEMBAR sa 113,61 poena. Pre toga su bila dva ‘crvena’ meseca, AVGUST sa 98,31 i JUL sa 85,66 poena. 

.

Belexov aktuelni mesečni komentar sentimenta, KLIK na: http://www.belex.rs/trgovanje/sentiment

………………………………………………..

.

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile

.

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije

TWITTER: besplatneakcije

………………………………………………..

.

.

.

- Prijavite svoju mejl adresu ukoliko ste saglasni da povremeno od nas primate kratke informacije o ‘besplatnim’ i ostalim akcijama. 

———> Klik na link: http://www.besplatneakcije.com/

……………………………………… 

——> Krajem maja 2014. objavili smo 2000-tu stranicu o trgovanju ‘besplatnim’ akcijama. Tim povodom naš host www.tumblr.com uvrstio nas je u ‘Two thousand posts society’. Portal Besplatne akcije ove, 2015. puni pet godina na internetu, Fejsbuku (Facebook) i Tviteru (Twitter). 

………………………………………………. .

‚Besplatne‘ akcije i Beogradska berza:

.

- Naftna Industrija Srbije (NIIS) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

- Aerodrom Tesla (AERO) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

- Čekajući akcije ELEKTROPRIVREDE Srbije ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/eps

.

- Čekajući akcije TELEKOMA Srbija ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/Telekom

.

. ……………………………………………….. .

.

- PRETHODNI BERZANSKI DAN:

———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

……………………………………………….. 

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile 

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije 

TWITTER: @besplatneakcije

.

..

http://besplatneakcije.tumblr.com/

———————————————————————————————————. 

PREDSTAVLJENO PRVO IZDANJE KNJIŽEVNOG KULTURNOG LIFTA U KNJIŽNICI JELKOVEC/ALEKSANDAR HUT KONO, 29. SIJEČNJA 2016.

Gost prvog izdanja književnog Kulturnog lifta u Knjižnici Jelkovec bio je pjesnik Aleksandar Hut Kono povodom objave nove pjesničke zbirke “Padajući izbornik”.

Sva nova izdanja Kulturnog lifta Jelkovec mogu se pratiti ovdje.

_

Projekt Ars Publicae primarno se bavi pitanjima umjetničkoga sadržaja u javnom prostoru te javnim prostorom općenito.

Sve dosadašnje umjetničke i druge intervencije nastale u sklopu aktivnosti projekta pronađite ovdje.

Programom VODA I JAVNI PROSTOR u 2016. godini u fokusu je pitanje (ne)dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba, voda kao element javnog prostora te općenito voda kao javno dobro.

Ars Publicae je projekt Udruge za intedisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII).

'BESPLATNE’ AKCIJE – Dnevni berzanski pregled za utorak, 02. februar 2016.

—————————————————————————————————————————->

.

Aktuelne cene ’besplatnih’ i ostalih akcija pratite na pokretnom ‘tikeru’ s desne strane ekrana. ‘Tiker’ registruje sve promene cena tokom prepodnevnog trgovanja, a posle 14 časova prikazuje konačne (ponderisane) cene svih akcija i obveznica s kojima se trgovalo na Beogradskoj berzi.

..—————————————————————————————————————————->

.

.

.

CENA BESPLATNIH AKCIJA

# Beogradska berza ad / Belgrade Stock Exchange jsc. # Besplatne akcije*: / Free Shares:**

.

Početak trgovanja u: / Open at: 09.30h (GMT +1.00, Belgrade) Kraj trgovanja u: / Close at: 14.00h (GMT +1.00, Belgrade)

————————————————————————————————————>

.

.

.

NIIS - Naftna industrija Srbije

.

—> Grafik akcija NIIS sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi) - Izvor: Belex…

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama NIIS (Naftna industrija Srbije):

… 

…………………………………..

# ( ↑ ↓ = )

…………………………………..

.

.

.

NIIS

..


NIIS # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h


.


.


.        


Cena / Price, Din:   ( ) 575 ( - 1; -0,17% )


.                   


Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  553 - 585


.


Obim, kom. /Volume, pcs:  9.149

.        

.

.

NIIS # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   ( ↑ ) 576 ( + 15; +2,67% )  

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  555 - 585

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  6.352 

.        

.

.

Info:

.

——> NIIS – Akcije Naftne industrije Srbije, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 442/1020 din.

.

.

.

AERO - Aerodrom Tesla

.

—-> Grafik akcija AERO sa širom slikom jednomesečnog kretanja cene (linija trenda) i dnevnih obima trgovanja (vertikalni stubovi)- Izvor: Belex.

.

Pregled današnjeg trgovanja akcijama AERO (Aerodrom Tesla):

… 

………………………………….. 

# ( ↑ ↓ = )  

………………………………….. 

.

.

AERO # Cena DANAS / Close Price # Posle/After 14.00 h


.


.


.        


Cena / Price, Din:   ( ) 988 ( - 7; -0,70% )  


.


Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  968 - 999


.


Obim, kom. /Volume, pcs:  237  


.        


.


.


AERO # Cena JUČE / Close Price YESTERDAY: 

.

.

.        

Cena / Price, Din:   (  ) 995 ( + 47; +4,96% )  

.

Najniža-najviša cena / Low-High Price, Din:  950 - 1000

.

Obim, kom. /Volume, pcs:  1.140 

.        

.

.

Info:

.

——> AERO – akcije Aerodroma Tesla, prethodno dnevno trgovanje /Last Trading: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

.

——> Ostale vesti o ovoj akciji / On Serbian: http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

——> Istorijski najniža-najviša cena akcije/Historical Lowest-Highest Price: 363/1488 din.

.

.

.

DANAŠNJI KURS:

.

………………………………………………..

.

.

.

————————————————————————————————————> 

BelexSentiment

 …

.

—> Mesečno kretanje BelexSentimenta.

BelexSentiment za FEBRUAR je pao na najniži nivo u poslednjih godinu dana i iznosi samo 82,40 indeksnih poena, dok je za JANUAR iznosio - u tom momentu - veoma opreznih 104,23 indeksna poena. To je znatno manje u odnosu na DECEMBAR koji je sa 124,60 imao najveću vrednost u poslednje dve godine! Mesec NOVEMBAR  bio je prošao sa 107,43, OKTOBAR sa 111,43, a SEPTEMBAR sa 113,61 poena. Pre toga su bila dva ‘crvena’ meseca, AVGUST sa 98,31 i JUL sa 85,66 poena. 

.

Belexov aktuelni mesečni komentar sentimenta, KLIK na: http://www.belex.rs/trgovanje/sentiment

………………………………………………..

.

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile

.

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije

TWITTER: besplatneakcije

………………………………………………..

.

.

.

- Prijavite svoju mejl adresu ukoliko ste saglasni da povremeno od nas primate kratke informacije o ‘besplatnim’ i ostalim akcijama. 

———> Klik na link: http://www.besplatneakcije.com/

……………………………………… 

——> Krajem maja 2014. objavili smo 2000-tu stranicu o trgovanju ‘besplatnim’ akcijama. Tim povodom naš host www.tumblr.com uvrstio nas je u ‘Two thousand posts society’. Portal Besplatne akcije ove, 2015. puni pet godina na internetu, Fejsbuku (Facebook) i Tviteru (Twitter). 

………………………………………………. .

‚Besplatne‘ akcije i Beogradska berza:

.

- Naftna Industrija Srbije (NIIS) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/NISpodaci

.

- Aerodrom Tesla (AERO) ———> Klik na link:

http://besplatneakcije.tumblr.com/Aerodrom

.

- Čekajući akcije ELEKTROPRIVREDE Srbije ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/eps

.

- Čekajući akcije TELEKOMA Srbija ———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/Telekom

.

. ……………………………………………….. .

.

- PRETHODNI BERZANSKI DAN:

———> Klik na link: http://besplatneakcije.tumblr.com/jucceberza 

……………………………………………….. 

Link za mobilni telefon (WAP):

http://besplatneakcije.tumblr.com/mobile 

Društvene mreže:

FACEBOOK - besplatne.akcije 

TWITTER: @besplatneakcije

.

..

http://besplatneakcije.tumblr.com/

———————————————————————————————————.