beppu shinsuke

youtube

Stage Play “Tsumuru Ookami Kuroki Kamo” Izaki Ryuujirou as Beppu Shinsuke