beeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

BTS pronouncing their own names
  • Rap Mon: Rab Mownstuh
  • Jin: Jiiiiiiin
  • Suga: shooga
  • J-hope: I-am-yur-hobe
  • Jimin: Chiimiin
  • V: Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • Jungkook: da hell man? I don't need to say ma name, yall already know what it isssssss-- it's ya boy G-maknae baby. You ain't ever gonna forget