bedev

Padişah ve Mürid

(Müridimizin sergüzeştini, “Atladı mürid-çatladı mürid!” terane-i bi-manalarıyle takib eden kari-i bi-huşumuza ve nefs elinde nalan u giryan olan sair biçare dostana…:)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Padişahın doğanı olduğu halde yarasaya özenip gece karanlığında avlanmaya çıkmıştı da ondan dolayı Hak Teala  gündüzlerini geceye çevirerek cezasını vermişti.. Nihayet çilesi tamam oldu. Dünyada bir…

View On WordPress