ballkan

Djazz.tv në Ballkan

External image
Kanalet muzikore holandeze, Djazz.tv dhe Brava kanë gjetur distributorët e parë në territorin e Ballkanit.

Të dy kanale do të jenë pjesë të platformës satelitore bullgare Mobilet dhe operatorit kabllor maqedonas blizoo. Këto platforma janë pjesë e Telekom Austria Group.

Në Evropën Qendrore dhe Lindore, kanalet mund të shihen edhe në Sllovaki, Çeki, Estoni, Hungari, Kroaci, dhe Poloni, duke…

View On WordPress