bahaayyyy

4

Home Sweet Home

Ayan po ang aming pinakamamahal na tahanan. Ito man ay hindi kasing gara ng tahanan ng mga kapitbahay namin, hinding hindi namin ito ipagpapalit sa kahit ano pang bahay. Sa katotohanan, labinlimang taon na po kaming nakatira diyan. Madaming pagbabago na po ang nadanasan ng bahay na iyan at madaming mga alaala na din po ang kanyang natunghayan.

Yun lang po. Ayan ang aming tahanan. *bow*

There. That’s our home! If you ever pass by, don’t hesitate on pressing the doorbell ha! Bisitahin niyo naman ako! Hahahaha. ♥