b:m

2

“Everything I do, I do for myself. Blockbuster, art-house or Chanel commercial – it doesn’t matter. It could seem that after a successful movie I can allow myself anything. And you know what? I can! It’s incredible: I can do anything I fucking want. Yes, I’m in this unconscionably privileged position. And I’m not ashamed.”

Przyjaźnie, które wydają się teraz wieczne – rozłażą się. Kobiety i mężczyźni odchodzą z naszego życia. Czasami z naszej winy.Czasami nie. Bo ktoś nas zdradził, nadużył naszego zaufania, nie traktuje nas z szacunkiem. Najważniejsze jest aby pamiętać to co te osoby dały nam dobrego. Nie dlatego, że im będzie z tego powodu lepiej. To nam będzie lepiej. Bo te osoby zbudowały nas takimi jacy teraz jesteśmy.
W miłości najważniejszy jest trójkąt. I nie chodzi mi o sytuację kiedy one dwie klęczą, ani nawet o taką gdy ona klęczy przy dwóch samcach. Trójkąt ma trzy wierzchołki. Jeden to intymność. Drugi to namiętność. A trzeci to zaangażowanie.