awyren

youtube

Adra (Home) - Gwyneth Glyn

Language: Welsh

~

“There is a town in North Ontario”,
meddai Neil Young yn ei gan.
“Sweet home Alabama”,
meddai Skynyrd ‘rownd y tan.
“Rwy'n mynd ‘nol i Flaenau Ffestiniog ie…” meddai'r hen Debot Piws.
“Take me home, country road”,
meddai Denver - ond be ‘di'r iws?


‘Does unman yn debyg i Adra’,
medda’ nhw wrtha fi.
Does unman yn debyg i Adra, na.
Ond mae Adra'n debyg iawn i chdi.


Dwni ddim lle dwi'n mynd,
Dwni ddim lle dwi ‘di bod.
Sgyn i’m syniad lle dwi rwan hyn
A Duw a wyr lle dwi fod.
Dwi di cysgu dan ser yn y Sahara,
Ac aros ar fy nhraed drwy'r nos yn Prague.
Dwi ‘di dawnsio ar fynydd hefo ffrindiau newydd,
A deffro ar awyren wag.


'Does unman yn debyg i Adra’,
medda’ nhw wrtha fi.
Does unman yn debyg i Adra, na.
Ond mae Adra'n debyg iawn i chdi.


Fy nghynefin yw fy nefoedd,
A bro fy mebyd yw fy myd.
'Nabod fa'ma cystal a fi fy hun,
Felly pam 'dwi ar goll o hyd?
Sgyn 'im map, a sgyn 'im arwydd.
A sgyn 'im 'rough guide’ ar y daith.
Dwi'n cau fy llygaid ac agor fy enaid
A dilyn lon dy lais.
Dwi'n cau fy llygaid ac agor fy enaid
A dilyn lon dy lais.


'Does unman yn debyg i Adra’,
medda’ nhw wrtha fi.
Does unman yn debyg i Adra, na.
Ond mae Adra'n debyg iawn i chdi.
Mae Adra'n debyg iawn i chdi.

~

“There is a town in North Ontario”,
said Neil Young in his song.
“Sweet home Alabama”,
said Skynyrd beside the fire.
“I’m going back to Blaenau Ffestiniog…” said the old 'Tebot Piws’
“Take me home, country road”,
Denver said - but what’s the use?


There is no place like Home,
is what they told me.
There is no place like home, no.
But Home is very much like you.


I don’t know where I’m going,
I don’t know where I’ve been.
I’ve no idea where I am right now,
And God knows where I’m supposed to be. I’ve slept under the stars in the Sahara, And stayed up all night in Prague.
I’ve danced on a mountain top with new friends,
And woken up on an empty plane.


There is no place like Home,
is what they told me.
There is no place like home, no.
But Home is very much like you.


My home is my haven,
And my homeland is my world.
I know here as well as myself,
So why am I still lost?
I haven’t a map, I haven’t a sign,
And I haven’t a 'rough guide’ for the journey.
I close my eyes and open my soul
And follow the road of your voice.
I close my eyes and open my soul
And follow the road of your voice.


There is no place like Home,
is what they told me.
There is no place like home, no.
But home is very much like you.
Home is very much like you.

(Translation credit to the creator of the video linked above, translation in description)

Helo bawb 😊


Nodyn i ddeud ella fydda i'n weddol ddistaw am yr wythnos nesaf, ond dwi’m yn siwr eto. Ar y funud mae gena i annwyd a dwi'n mynd ar fy ngwyliau ar ddiwedd yr wythnos. Gobeithio fydda fi'n well cyn mynd! Ma’ mhen a nghlustiau i'n brifo mwy ‘na rhei pobl eraill pan dwi'n mynd yn awyren felly dwi ddim yn edrych ymlaen i hedfan!Hello everyone 😊


A note to say that maybe I’ll be fairly quiet for the next week, but I’m not sure yet. At the moment I have a cold and I’m going on holiday at the end of the week. Hope I’ll be better before going! My head and ears hurt more than other people’s when I go in an aeroplane so I’m not looking foward to flying!A little language note - technically, the full version is 'mi fydda i yn’, which is then shortened to 'fydda i'n’. If someone is mumbling or speaking quickly you might not hear the 'n’ at the end of it.


Mhen - a mutation of 'pen’ (head)

Nghlustiau - a mutation of 'clustiau’ (ears)