autumn winter collections

10

Oscar Wilde inspired Look Book for Alexander McQueen - Autumn/Winter 2017 Menswear Collection - designer: Sarah Burton - photographer: Ethan James Green - stylist: Alister Mackie - art direction: M/M Paris - hair: Matt Mulhall - makeup: Miranda Joyce - casting director: Jess Hallett - models: Filip Roseen, Kalam Horlick, Myles Dominique, Safari & Tsubasa - location: London

“It’s Oscar Wilde, it’s military, it’s dandy, it’s aristocratic, it’s romantic,”

4

Có được cũng tốt mất đi cũng tốt,
hết thảy đều tùy ở duyên của ta.

Không so đo không oán trách,
tâm địa sinh trưởng từ dòng nước trong veo.

Cầm lên được thì cũng sẽ buông được,
hết thảy đều tùy duyên ở ta.

|随缘 | Tùy duyên - 则旭法师 | Tắc Húc pháp sư