auto macro

flickr

想念有陽光的日子 by Tai
Via Flickr:
Olympus OM-2 / Olympus OM Auto-Macro 50MM 1:2 / Rossmann 200 (Expired 8/2007)

flickr

綠夏 bởi Tai
Có thể sau này mình không còn ở bên nhau nữa, nhưng mong rằng người hãy nhớ trong những ngày tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian.”-Hamlet Trương