auto macro

flickr

綠夏 bởi Tai
Có thể sau này mình không còn ở bên nhau nữa, nhưng mong rằng người hãy nhớ trong những ngày tuổi trẻ của người, đã từng có một kẻ vì yêu người mà muốn chống lại cả thế gian.”-Hamlet Trương