attak on titans

Attak On Titan

Eat like Sasha,
Care like Jean,
Lead like Erwin,
Fight like Annie,
Run like a Titan,
Smile like Marco,
Be odd like Mike,
Be proud like Ymir,
Be kind like Christa,
Be sweet like Petra,
Be smart like Armin,
Be loyal like Mikasa,
Be bad-ass like Levi,
Be curious like Hanji,
Be funny like Connie,
Be strong like Reiner,
Stand tall like Bertolt,
And
Fight for your dream like Eren