ashita tenki ni nare

youtube

Kudo Haruka 2nd Photobook Handshake Event News [Oricon]