artsyfarsy

instagram

It’s who we are #artstudio #artsyfarsy #animation #illustration #traditional #storyboard #newyork #ny #nyc #studio #flatirondistrict #creativedirector #artdirector #ilustracion #pinup #retro #vintage #3of3 #artsyfartsy #classic #artshow #artist #dyingart #art_spotlight #storyboard #storyboarding #copywriter #ladytiger #gamble #napny #napoleongroup #48w25nyc (at Napoleon)

instagram

Studio stuff #artstudio #artsyfarsy #animation #illustration #traditional #storyboard #newyork #ny #nyc #studio #flatirondistrict #creativedirector #artdirector #ilustracion #pinup #retro #vintage #2of3 #artsyfartsy #classic #artshow #artist #dyingart #art_spotlight #storyboard #storyboarding #copywriter