artfred

anonymous asked:

Can you draw yourself as a girl? For body proportions, just base them on what you have! (ie. fit > fit, chubby > chubby etc!)

well??? i’m fit so 8)

Populus tremula ‘Erecta’ - pelarasp.

Pelaraspen, en lokalpatriot. En svensk lokalpatriot vill säga. Sorten pelarasp härstammar från Västergötland, men aspen har även rötter i Bibeln.

Den rena arten har nämligen ett betydligt större område att kalla hemvist. Den växer vilt i stort sett hela Europa, i Kina och i Japan. Det sägs även finnas ett mindre bestånd i Algeriet. Alltså Afrika! I Sverige återfinns den från norr till söder och här är det den enda representanten ur poppelsläktet. Ja, asp är en poppel. Vilket kanske inte är ett banbrytande avslöjande direkt, då den, likt många av sina artfränder i poppelsläktet, växer fort, blir stor och föredrar ljusa växtplatser. Aspen får även likt övriga medlemmar i familjen videväxter, dit även pilträden förs, videkissar om våren.

Artepitetet tremula, med samma ordstam som engelskans tremble – darrar, syftar föga förvånande till trädets lövverk som vackert prasslar vid minsta vindpust. De darrande bladen sitter på långa bladskaft och är karaktäristiskt runda med oregelbundet naggad bladkant. Men orsaken till varför aspens blad darrar går isär. Medan vissa menar att självaste Kristus dömde aspen till ett liv som skakig efter att aspen vägrat buga sig inför honom, menar andra att Kristus blev korsfäst på ett krucifix av asp. Aspen spelade alltså i denna tes huvudrollen till att ha bragt självaste Människosonen om livet, och har därför darrat sen dess. Tänk att den ved som idag mest används till tändstickor och pappersmassa en gång prydde Golgata. Eller iallafall förolämpade Jesus. Alla har vi kors att bära.

Pelaraspen däremot, har ett rent samvete då den hittades för första gången drygt 1800 år efter den tragiska händelsen i Jerusalem, i den lilla tätorten Älgarås i Töreboda kommun. Därifrån har den sedan spridits hejvilt. Älgaråsborna sägs vara så stolta över sitt träd att alla har minst en pelarasp i trädgården. (på/i Västra Söderkulla)