arne næss

Arne Johansson tjänstgjorde i Nordlands spaningsbataljon och kom till Kurland i oktober. Han kastades in i några av de dittills hårdaste striderna. Under reträttstriderna i Pommern vid Gross- Wachlin den 6 mars 1945, sårades Johansson svårt. Flera försök gjordes för att rädda honom men den ihärdiga granatkastarelden från Röda armén omöjliggjorde att släpa honom till de egna linjerna.