argt

there are some people who are saying that Zanessa is back..

like………..srsly, vanessa is happy with austin, they’re happy together, and zac will be happy with someone else!! they aren’t together anymore, yes, i still love them, but PLEASE, stop saying something that isn’t true!

andribbonsofeuphoria said: Can we just assume that any pic you post I’m going to heart?

Assumption accepted and appreciated 

argt said: They let you bring in a camera am the games? Lucky :(

Yes, as long as the camera doesn’t exceed 6 inches, you are allowed to bring your camera in. Sometimes security gets a little knit-picky, we’ve been stopped before. But HC rules say if it’s under 6 inches you’re in the clear. 

Skrivövningar från PQESI 25/2 (Uppläsning)

Som uppvärmning för dessa övningar pratade vi lite om olika sätt att läsa upp dikter och hur det kan påverka dikten och hur den tolkas. Vi lyssnade även till lite olika exempel, samlade i en spellista här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeRl1mnM0yC53pddMX6fGr1EG1CgUFGU9

  • uppvärmningsövning:

välj en dikt och läs varannan rad med ljus röst och varannan med mörk röst (du kan också växla mellan exempelvis prata högt/viska, prata snabbt/långsamt osv.)

  • 2 och 2

testa först att läsa upp en dikt när ni står väldigt nära varandra och sedan långt bort från varandra.

  • Läsa samma dikt på olika sätt

Välj en dikt och prova att läsa upp den på olika sätt, exempelvis glatt, argt, ledset, ursinnigt, tveksamt, blygt, pompöst mm. Hur påverkar det dikten?
Denna övning kan med fördel också göras när ni är flera, där ni alla läser samma dikt, fast på olika sätt.

  • Välj en dikt och arbeta på hur den ska läsas upp

Tänk på sådant som:
- tonhöjd (ljus/mörk röst)
- tonfall (allavarlig, lättsam, glad, ledsen, arg mm)
- volym (viska, skrika)
- rytm/versmått (om dikten är skriven på versmått)
- ”ljudeffekter” (om det passar in i dikten)
- pauser
- hastighet (läsa snabbt eller långsamt)
- klarhet (tala tydligt - å andra sidan kanske det ger en önskad effekt att tex. mumla vissa bitar?)
- betoning (vad är viktigt i dikten?)
- hur ska du tolka/läsa radbrytningar?
- vem är det som talar/vilken stil har dikten (ska du läsa som dig själv/poeten/en karaktär?)
- vilken är publiken/sammanhanget dikten läses upp i?
- Utseende, kroppsspråk

  • Läsa opoetiska texter poetiskt
Välj en text som inte är en dikt (helst inte ens skönlitterär) och försök läsa den som om den vore det. Exempelvis kan du ta nyhetsartiklar, recept, kurslitteratur, innehållsförteckningar, instruktionsmanualer mm.