are you gif

Tôi luôn hướng về anh ánh nhìn ấm áp. Tôi lặng lẽ dõi theo anh. Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy. 

Nhưng, anh ấy luôn lạnh lùng nhìn tôi. Anh ấy lảng tránh tôi. Anh ấy không yêu tôi. 

Chuyện của tôi không liên quan anh ấy. Chuyện của anh ấy, luôn là chuyện của tôi…