architectonical details

3

Stary Sącz
ul. Batorego 23
budynek z lat 1905-1910
architekt: Zenon Adam Remi
stan po renowacji w latach 2007-2010
foto z dnia 24 września 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Stary Sącz, Poland
23 Batorego St.
house built in 1905-1910
architect: Zenon Adam Remi
look after renovation in 2007-2010
taken on 24 September 2016

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 3
kamienica zbudowana ok. 1895 r.
architekt: Julian Niedzielski
wykonanie: mistrz murarski Jan Krajewski
foto z dnia 25 marca 2017

Zbudowana na zlecenie drukarsko-księgarskiej rodziny Jakubowskich, na fundamentach całkowicie spalonego w 1874 r. budynku prawdopodobnie XVIII-wiecznego. Za okupacji kwaterował tu niemiecki komendant miasta.

><><><><><><><><><><><><><><><

Nowy Sącz, Poland
3 Jagiellońska St.
house built ca. 1895
architect: Julian Niedzielski
construction: master-mason Jan Krajewski
taken on 25 March 2017

Built for the Jakubowski family, owners of a publishing house and a bookstore, on the foundations of a building probably from XVIII that burned down in 1874. The German commander of the town lived here in the time of the World War II.

3

Nowy Sącz
Rynek 7
kamienica sprzed 1867 r., przebudowana na przełomie XIX/XX w.
foto z dnia 25 marca 2017

><><><><><><><><><><><><><><><

Nowy Sącz, Poland
7 Market Square
house built before 1867, rebuilt at the turn of XIX/XX
taken on 25 March 2017

Szczawnica
ul. Jana Wiktora 19
willa Małuja
foto z dnia 11 sierpnia 2013

Pierwsza właścicielka, Adela Małuja, w 1885 r. przekazała willę fundacji na rzecz ubogich chorych. W 1889 r. rozbudowano drugie piętro. Od 1945 r. willa była własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z powodu złego stanu zamknięta i opuszczona od 1985 r. Częściowo zniszczona w pożarze 14 lipca 2011. Podpalacze zostali złapani kilka tygodni później.

><><><><><><><><><><><><><><><

Szczawnica, Poland
19 Jana Wiktora St.
villa Małuja
taken on 11 August 2013

First owner, Adela Małuja, donated the house in 1885 to a charity fund for the poor&sick. The top floor was expanded in 1889. From 1945 the house belonged to the Jagiellonian University. In 1985 it was closed and abandoned due of its bad condition. Partially damaged in a fire on 14 July 2011. The arsonists got caught a few weeks later.

Nowy Sącz
ul. Kościuszki 18
kamienica z 1904 r., zbudowana dla lekarza Edwarda Zielińskiego
architekt: Zenon Adam Remi
foto z dnia 13 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Nowy Sącz, Poland
18 Kościuszki St.
house built in 1904 for physician Edward Zieliński
architect: Zenon Adam Remi
taken on 13 August 2016

Kraków
ul. Semperitowców 15
kamienica „Pod Barankiem” z lat 1938-1939
architekt: Zygmunt Prokesz
foto z dnia 28 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Kraków, Poland
15 Semperitowców St.
house built in 1938-1939
architect: Zygmunt Prokesz
taken on 28 August 2016

Kraków
ul. Sławkowska 22
Kamienica Domżałowska, zwana także Romerowską
zbudowana w XIV w.; obecną fasadę zyskała w drugiej poł. XVIII w., należąc wtedy do generała majora wojsk koronnych i piątego ordynata mysłowickiego Felicjana Mieroszewskiego (1724-1806) oraz jego żony Heleny z Łętowskich
foto z dnia 28 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Kraków, Poland
22 Sławkowska St.
house built in XIV; acquired its current facade in the second half of XVIII, belonging at the time to a general of the Commonwealth army and the 5th ordynat of Mysłowice, Felicjan Mieroszewski (1724-1806) and his wife, Helena Mieroszewska née Łętowska
taken on 28 August 2016

Kraków
ul. Starowiślna 9
klasztor ss. Urszulanek z lat 1893-1894
architekci: Rajmund Meus i Bronisław Górski
foto z dnia 28 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Kraków, Poland
9 Starowiślna St.
convent of the Ursulines of the Roman Union, built in 1893-1894
architects: Rajmund Meus and Bronisław Górski
taken on 28 August 2016

2

Nowy Sącz
ul. Sobieskiego 8
kamienica sprzed przełomu XIX/XX w.
foto z dnia 13 sierpnia 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Nowy Sącz, Poland
8 Sobieskiego St.
house built before the turn of XIX/XX
taken on 13 August 2016

2

Kraków
ul. Kremerowska 3
kamienica z 1909 r.
architekt: Alfred Kramarski
foto z dnia 18 października 2016

><><><><><><><><><><><><><><><

Kraków, Poland
3 Kremerowska St.
house built in 1909
architect: Alfred Kramarski
taken on 18 October 2016

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 74
kamienica zbudowana w 1936 r. dla Kazimierza Kollera, kierownika szkoły w Muszynie
architekt: Józef Koula
foto z dnia 13 sierpnia 2016

zobacz także tutaj

><><><><><><><><><><><><><><><

Nowy Sącz, Poland
74 Jagiellońska St.
house built in 1936 for Kazimierz Koller, the head teacher of a school in Muszyna
architect: Józef Koula
taken on 13 August 2016

see also here

Detalle, Hacienda Herradura,Amatitán,Jalisco México.