apple-tree

4

NYBG’s latest acquisition comes courtesy of a very special guest. The one and only Neil deGrasse Tyson paid us a special visit to gift the Garden with a graft of Sir Isaac Newton’s famous apple tree! The sapling, grown from a cutting of the same tree that inspired Newton to develop his universal law of gravitation, will live in our Nolen Greenhouses until it is strong enough to be planted on grounds where everybody can admire it.

Neil deGrasse Tyson was once a young aspiring scientist here in the Bronx, and now a tree famous for having inspired a great scientific mind can inspire future generations here in his hometown. We cannot thank him enough for bringing a piece of scientific history to add to our collection.

See the video of Tyson’s visit on NYBG’s Plant Talk blog. ~LM

10

The dolls and I visited my aunt and uncle at Sunnyside Orchard (coming soon to airbnb) recently. Here are some photos of their visit.

Meanwhile, the March charity doll for International Women’s Day on ebay is going well with still a day and a half to go.

50% of the final selling price will go to the International Women’s Development Agency. This is an Australian non profit that works with partner organisations in the Asia Pacific region to improve the lives of women. Please see their good works at www.iwda.org.au and consider donating directly.

The remaining amount will go towards start up costs for Tree Change Dolls which is beginning to transform from a part time hobby into a part time small business.

View the eBay listing here http://bit.ly/1E5gOtI

Sonia

4

…Ветви этой яблони переломало ветром, как твои надежды. На яблоках коричневые синяки, такие же болезненно-загнивающие, как раны на твоем сердце. Ствол весь покорежен ветрами, как твоя жизнь. Внутри этой яблони гниль, точно такая же, как в твоей душе. А вокруг витает запах перегноя и смерти, такой приторно-горький…

4

Phố của ta 
Những cây táo nở hoa 
Mùa thu đấy 
Thân cây đang tróc vỏ 
Con đường lát đá 
Nghiêng nghiêng trong sương chiều. 

Năm nay cà chua chín sớm 
Trên quầy hàng đỏ hồng 
Chị thợ may đi lấy chồng 
Chị thợ may goá bụa 
Năm nay tôi mặc đồ đen. 

Bác đưa thư, có thư ai đấy? 
Bác đưa thư kéo chuông 
Ti-gôn hoa nhỏ 
Rụng đầy trước hiên. 

Riêng bác thợ mộc già buồn bã 
Thở khói thuốc lên trời 
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây 
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách 
Dậy cậu con tiếng Pháp 
Suốt ngày chào: bông-dua. 

Phố của ta 
Phố nghèo của ta 
Những giọt nước sa 
Trên cành thánh thót 
Lũ trẻ lên gác thượng 
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng. 

Em chờ anh trước cổng 
Con chim sẻ của anh 
Con chim sẻ tóc xù 
COn chim sẻ của phố ta 
Đừng buồn nữa nhá 
Bác thợ mộc nói sai rồi 
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa 
Tại sao cây táo lại nở hoa 
Sao rãnh nước trong veo đến thế? 
Con chim sẻ tóc xù ơi 
Bác thợ mộc nói sai rồi.

-Lưu Quang Vũ | Phố ta