anti hip

Αγαπώ τα τσογλάνια και τους χασίκλες, τους κλέφτες, τις πουτάνες, τους ρεμπέτες και τους πούστηδες, γιατί μάχονται κάθε μορφή εξουσίας και τους αγαπώ πιο πολύ γιατί τα καταφέρνουν και επιζουν κόντρα στην αστυνομία, κόντρα στον κυνικό νόμο, κόντρα στην απαίσια ηθική των μικροαστών, κόντρα στον φλογερό εαυτό τους.
Drunk Last Night (Part 4: Stay)

Originally posted by strengthcas

Summary: you and Dean have one final blowout…

Pairing: Dean x Reader (Sam x Reader friendship)

Song Inspiration: Stay, Florida Georgia Line

Word count: 2,000

Warnings: angst, language, lots of feelings

A/N: the conclusion to the drunk last night mini-series (unless I can think of more…)

This is part of a series! Read Part 1 Part 2 Part 3

Keep reading

A Sleepless Night

Title: A Sleepless Night

Pairing(s): dark x anti

Request: nope!

Warning(s): some implied-ish smut and some cursing

Summary: Dark and Anti won’t be getting much sleep at all this time, who knows why? Guess we’ll have to find out! ;)

A/N: I really hope you guys like this sort of fic and that you might even enjoy more later on in the future!!

“SHUT UP, YOU DOLT! IM TRYING TO SLEEP!” Dark growled as Anti continued to sit at the foot of his bead and mess with various appliances around him. The TV static shivered and hissed as the lights flickered and eventually popped. Anti just sat there laughing as Dark struggled to hold a pillow over his eyes and ears. Anti swore he could even hear him giving a cotton muffled scream. Dark grumbled as he kicked his pest from the end of his bed. “O̴W̷!̵” He yelped when his head came in contact with the floor. When the noise in the room faded, Dark simply chuckled at his new found peace and quiet.

Dark rolled over and snuggled deeply into the stoney grey covers of his bed. His breathing settled and his eyes drifted closed. It was that moment that Anti glitched beside him, curling into his back and even throwing an arm lazily around Dark’s waist. Dark’s eyes snapped open as he scooted to the very edge of the bed with a huff. Anti pursued him and nudged himself as close as possible. Any closer and they may as well have been one person. With a final nudge Dark fell onto the cold wood floor, crying out in frustration and anger.

“What the hell?! Why can’t you just go sleep in your room or on the couch, damnit!” Dark hissed as he continued to lay on the floor. Anti gave no reply. Instead he jumped from a desk lamp, to a TV, to whatever appliance he pleased until Dark simply gave up and made his way to the living room, pillow in hand. He threw himself onto the couch face down.

Yet again Anti decided it was best to annoy the living crap out of him. He glitched so he was sitting cross legged on Dark’s back. “Y̴o̷u̸ ̸s̸e̴e̵m̵ ̸a̷n̸n̷o̸y̷e̴d̷.̵ ̵A̶n̶d̴ ̸t̸i̸r̴e̴d̴.̸” He gave a playful giggle and layed down on top of Dark. Anti nuzzled his pointed nose into the crook of the the other entity’s neck. Dark smirked and sat up quickly, spilling Anti onto the other end of the couch. He lurched forward and caged Anti within his strong arms while is legs found their way beside his hips. Anti blushed a deep crimson that would rival even the hair of everyone’s favorite yandere. That blush spread to his neck and ears when Dark leaned down and kissed him with a lustful passion, his tongue exploring beyond his lips.

Anti fought for control of the kiss, wrapping his arms around Dark’s neck and breaking away to catch a breath. Before Dark had a chance to react, Anti nipped at his pulse point with his pointed teeth. Eliciting a low growl to form in Dark’s throat. Anti glitched so that he was now on top, playfully tangling his hands in the dark brown hair of the man below him. Dark’s hands roamed all over Anti’s body, sending chills down his spine with every brush of his calloused fingertips.

Before long both men were shirtless, their bodies glistening by the amber light of a nearby lamp. Guttural moans were shared between panting breaths and animalistic growls. As the dark shades of night faded and blossomed into the bright hues of morning, Dark held Anti protectively in his arms as they watched the sun rise to life. Anti’s green hair was gently tucked under the other man’s chin, tickling ever so slightly when he shifted in Dark’s lap.

Anti twisted himself around to face Dark, straddling his hips. He placed his hands sweetly on the sides of his face as they shared a chaste kiss before lying close together. They both gave a heavy sigh when they heard Wilford bound down the stairs, knowing he would get such a kick out of the sight of the two of them cuddling. There was a brisk silence and then a familiar giggle they both knew all too well, followed by the flash and click of a Polaroid camera. Needless to say, this morning was set up to be an interesting one.

Coming Out to Pay (Anti x Reader)

Requested? Yes! Anon requests: hi I really love your work, could I request sean/anti x reader where reader keeps teasing sean and he eventually gets fed up and anti takes over?? nsfw if you can, but you don’t have to. thank you ily!!

Fandom: jacksepticeye

Pairing: Sean x Anti x Reader (I will most likely be calling him Jack, though, not Sean. sorry it’s just a habit!!)

Warnings: NSFW!!!! (at some point in this one shot i stole a line from supernatural oops im not sorry)


Keep reading