another false alarm

7

Lydia drags Stiles out of bed in the morning to drive her to school.

we’re growing together 💝


Μην με απογοητεύσεις. Σε παρακαλώ. Όχι και εσύ. Μην με κάνεις να σε εμπιστευτώ και με προδώσεις. Μην με κάνεις να δεθώ μαζί σου και με αφήσεις χωρίς καμία εξήγηση. Μην μου υπόσχεσαι πράγματα. Μην με κάνεις να νιώσω και έπειτα με σκοτώσεις συναισθηματικά. Σε παρακαλώ. Μην φυγεiς την στιγμή που θα σε χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ. Μην μου επιτρέψεις να γυρίσω στον παλιό μου εαυτό. Αυτόν που δεν νοιάζονταν για τίποτα και για κανέναν. Αυτόν που δεν τον ένοιαζε αν θα πληγώσει κάποιον. Να με καταστρέψεις γλυκά. Να μου δείξεις ότι δεν τελείωσαν όλα. Να με κάνεις να νιώσω, να σε ερωτευτώ. Κουράστηκα να μπλοκάρω τα συναισθήματά μου από φόβο μην πληγωθώ. Κάνε με να αφεθώ. Κάνε με να νιώσω και να ζήσω στο έπακρο. Σε παρακαλώ. Θα είμαι βάσανο μεγάλο. Θα έχω νεύρα, αλλαγές στην διάθεση, θα κλαίω ακόμα και γιατί είδα ένα πολύ γλυκό σκυλί στον δρόμο και θα χρειάζομαι συνέχεια την αγκαλιά σου. Άλλες φορές θα είμαι χαρούμενη, δεν θα σταματάω να μιλάω και να γελάω. Άλλες πάλι θα θέλω να μείνω τελείως μόνη μου. Κάνε υπομονή μαζί μου. Έχω τόσα πολλά να δώσω. Άσε με να στα δώσω. Μην με πληγώσεις. Μην με κάνεις να γυρισω στο πως ήμουν πριν λίγους μήνες. Δεν τον θέλω αυτόν τον εαυτό. Ήταν όλα μια άμυνα. Μείνε μαζί μου όσο θα προσπαθώ να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Σε παρακαλώ. Μην με απογοητεύσεις.-Το ξαναβρήκα τυχαία στα drafts μου μετά από κάτι μήνες.Ε τελικά δεν έμεινε. Δεν με έκανε να αφεθώ. Τίποτα διαφορετικό. Τίποτα ξεχωριστό. Another false alarm. 

[M] Moonlight | Two

Originally posted by jiminrolls


A/N: Hi guys! It’s Admin Sunshine, thank you for loving this fiction. I’m re-posting this fiction on my blog because soon there will be a new chapter!

Pairing: Hybrid Female Reader AU! x Yoongi

Genre: Hybrid AU!, Smut, Fluff, Angst

Warnings: None except it’s full of sin.

Words Count: 1,5k

Summary : As unwelcomed cat hybrid, you’ve lived in the streets since you were born. You never believed in love neither in humanity. But even though you didn’t want to be loved by someone, you wanted him to love you.


Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Finale


Keep reading

Baby Barnes - Bucky Barnes x Reader

Summary : Reader is pregnant with Bucky’s child, and she’s scared shitless of telling him. 

This is part of some sort of a serie I write, where the reader is afraid to say she’s pregnant to her s/o basically. Here’s the one for Cap’ : Baby Rogers, for Wolverine : Baby Logan, and for Batman : Baby Wayne. For some reason, Bucky was the most difficult to write about…hope you’ll still like it :

(My masterlist blog here : https://ella-ravenwood-archives.tumblr.com)

_________________________________________________

Pregnant. You were pregnant. That’s what the two little vertical lines meant. Positive. Fuck. What the Hell were you gonna do ? 

You toss the test in the corner of your bathroom, and it joins the twenty other test you took. You know, just to be sure…What the Hell were you gonna do ? 

How were you going to tell Bucky ? 

Ever since Iron Man discovered your boyfriend killed his mother (it wasn’t his fault, he was brainwashed !), and ever since the government decided to control superheroes more, ending the already fragile friendship between Steve and Tony…You and Bucky never stayed in the same place for long. 

You had been in Helsinki, Finland, for already two weeks, and that was already a miracle…you usually never stayed at one place more than a few days. 

This wasn’t a life for a baby, always on the run, never able to stay in the same place for long etc etc…and yet, you wanted it. You wanted it so bad. Because you craved for a (somewhat) normal life with Bucky. For a time where you wouldn’t have to move so much. Of course, things would never be easy, Bucky had some massive PTSD but…Was it too much to ask to not be chased all the time ? It was probably. 

When you started to get serious with Bucky, you knew what you were getting into…he even warned you, and tried to push you away. And yet you stayed. 

You were sitting in the bathroom, trying to fight your tears…Crying wasn’t going to help. You knew you couldn’t keep that baby. You’ll just have to…

-(Y/N) ? Bucky ? Anyone’s home ? 

Steve. That was Steve’s voice. You finally left the bathroom to go meet with your friends. 

-It’s hardly “home” Cap’, you know.

Keep reading

Smiths Songs For The Signs
 • Aries: Heaven Knows I'm Miserable Now// "In my life
 • why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye?"
 • Taurus: Reel Around The Fountain// "Fifteen minutes with you
 • well, I wouldn't say no."
 • Gemini: There Is A Light That Never Goes Out// "Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life."
 • Cancer: I Know It's Over// "And I know it's over - still I cling, I don't know where else I can go."
 • Leo: How Soon Is Now// "I am human and I need to be loved, just like everybody else does."
 • Virgo: What Difference Does It Make?// "For we have been through hell and high tide, I think I can rely on you and yet you start to recoil. "
 • Libra: This Charming Man// "Ah ! A jumped-up pantry boy, who never knew his place."
 • Scorpio: Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me// "Last night I dreamt, that somebody loved me. No hope - but no harm, just another false alarm."
 • Sagittarius: The Boy With The Thorn In His Side// "The boy with the thorn in his side. Behind the hatred there lies a murderous desire for love."
 • Capricorn: Please, Please, Please Let Me Get What I Want// "Haven't had a dream in a long time
 • see, the life I've had can make a good man bad."
 • Aquarius: Stop Me If You Think You've Heard This One Before// "Nothing's changed. I still love you, oh, I still love you, only slightly, only slightly less, than I used to, my love."
 • Pisces: Asleep//"There is a better world. Well, there must be."
The signs as The Smiths lyrics

Aries: Hand in glove, the sun shines out of our behinds, No it’s not like any other love, this one’s different because it’s us! // Hand In Glove

Taurus: You shut your mouth, how can you say, I go about things the wrong way, I am human and I need to be loved, just like everybody else does // How Soon Is Now?

Gemini:  I wish I could laugh, but that joke isn’t funny anymore, it’s too close to home, and it’s too near the bone // That Joke Isn’t Funny Anymore

Cancer:  In my life, Why do I give valuable time, To people who don’t care if I live or die // Heaven Knows I’m Miserable Now

Leo: Is it wrong not to always be glad? No, it’s not wrong - but I must add, How can someone so young, Sing words so sad? // Sheila Take A Bow

Virgo:  The devil will find work for idle hands to do, I stole and I lied, and why? because you asked me to, but now you make me feel so ashamed, because I’ve only got two hands, well, I’m still fond of you // What Difference Does It Make?

Libra: How can they look into my eyes, And still they don’t believe me
How can they hear me say those words, And still they don’t believe me, And if they don’t believe me now, Will they ever believe me? // The Boy With The Thorn In His side

Scorpio: Learn to love me, Assemble the ways, Now, today, tomorrow and always, My only weakness is a list of crime, My only weakness is… well, never mind, never mind // Shoplifters Of The World Unite 

Sagittarius: Take me out tonight, Because I want to see people
And I want to see life, Driving in your car, Oh please don’t drop me home, Because it’s not my home, it’s their home, And I’m welcome no more // There Is A Light That Never Goes Out

Capricorn: But we cannot cling, to the old dreams anymore, no we cannot cling to those dreams, Does the body rule the mind, or does the mind rule the body? I dunno… // Still Ill

Aquarius: And when I’m lying in my bed, I think about life and I think about death, and neither one particularly appeals to me, and if the day came when I felt a natural emotion, I’d get such a shock I’d probably lie, in the middle of the street and die // Nowhere Fast

Pisces: Last night I dreamt, That somebody loved me, No hope - but no harm, Just another false alarm // Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me

RvB Angst War Entry: This Pale Shade of Blue

Prompt:  The Reds and Blues do find Church. But there’s one problem for Carolina. It’s Alpha, not Epsilon. And he doesn’t know her. (from @secretlystephaniebrown)

Word Count: 2.5k

Warnings: spoilers for the end of episode 15.10 (and all applicable warnings that entails), nightmares, canonical character death, and please let me know if there’s anything else I need to tag for! (seriously, though I’m dead tired I might have missed something)

Keep reading