anlegg

Parkhuset Selskapslokale ligger på Aløveien ved idretts anlegget til Loddefjord il sitt fine anlegg . Til selskap og fest kurs konferanse . Velkommen #parkhuset #fanacatering #loddefjordil #nordiskbryllup #mittbergen #mittbryllup #catering #cateringibergen #nordicarenabergen #blåtur #bryllup (ved Alvøyparken , Parkbygget Selskapslokaler)

Din Rørlegger som har kontor i Stavanger

Rørlegger Stavanger(for more information http://www.serviceavdelingen.no/stavanger/roerlegger-stavanger) er en håndtverksutdannet fagarbeider som særlig arbeider med installering, reparering og vedlikehold av varme-, ventilasjons og sanitæriske anlegg. Faget omfattes av lærlingloven. Læretiden er normalt 4 år. Forutdannelse for faget gis ved mange videregående skoler. Rørleggere i Stavanger sentrum kan ha fått 3 års fagopplæring (etter egen opplæringsplan og egen fagprøve) innenfor metallfagene. Rørleggernes forgjengere var de såkalte postmakere, som lagde rør av furutømmer. Stokkene ble gjennomboret med 1½-4’ diameter og satt sammen med jernringer eller bøssinger. Postmakerene, som også ofte hadde tannlegeskrekk Oslo helt til ca. 1880. det moderne rørleggerfager oppstod ved anlegget av Christiania Gasværk 1846 og den første kloakk samme år. Brannen i 1858 i byens sentrum forlendiget omlegging til vannrør av jern. Den senere sanitære og varmetekniske utvikling, med bl.a. installasjon av vannklosetter, bad og sentralvarmeanlegg, har gitt faget et kraftig oppsving og gjort det til et meget betydelig byggefag. De fleste større rørleggingsbedrifter har ogsåingeniører i sin tjeneste. – Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, som utgir bladet Rørfag, ble stiftet 1913 og omfatter ca. 430 medlemsbedrifter.

Wikipedia(https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger) om Stavanger

i Stavanger sentrum