animemangagame

6

Diabolik Lovers Limited V Edition Situation CD

*missing Reiji’s translation

CV:
Midorikawa Hikaru
Toriumi Kousuke
Hirakawa Daisuke
Kondou Takashi
Kaji Yuuki
Konishi Katsuyuki

Ayato Translation
Kanato Translation
Raito Translation
Shuu Translation
Subaru Translation
Vampire Juice ★ ~Year-end Gift~ Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

Lamento -Beyond the Void-: Rhapsody to the Past

Track 1 Translation
Track 2 Part 1 Translation
Track 2 Part 2 Translation
Track 3 Translation
Track 4 Translation
Track 5 Translation
Track 6 Translation
Track 7 Translation
Track 8 Translation
Track 9 Translation
Track 10 Translation
Track 11 Translation
Track 12 Translation
Track 13 Translation
Track 14 Translation
Track 15 Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

Ace Attorney Phoenix Wright Selection 123 Drama CD

CV:
Kondou Takayuki
Takemoto Eiji
Hanamura Satomi
Oohara Sayaka
Sawashiro Miyuki
Koyama Rikiya
Ishii Kouji
Mimori Suzuko
Nakamura Yuuichi

Track 1 Translation
Track 2 Translation
Track 3 Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~