animemangagame

Lamento -Beyond the Void-: Rhapsody to the Past

Track 1 Translation
Track 2 Part 1 Translation
Track 2 Part 2 Translation
Track 3 Translation
Track 4 Translation
Track 5 Translation
Track 6 Translation
Track 7 Translation
Track 8 Translation
Track 9 Translation
Track 10 Translation
Track 11 Translation
Track 12 Translation
Track 13 Translation
Track 14 Translation
Track 15 Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

3

Diabolik Lovers Dark Fate Volumes

CV:
Morikawa Toshiyuki
Morikubo‎ Shoutarou

Vol. 1 Translation

CV:
Midorikawa Hikaru
Toriumi Kousuke
Hirakawa Daisuke
Kondou Takashi
Kaji Yuuki
Konishi Katsuyuki

Vol. 2 Translation

CV:
Sakurai Takahiro
Kimura Ryouhei
Suzuki Tatsuhisa
Kishio Daisuke

Vol. 3 Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

6

Diabolik Lovers More Character Song Volumes

CV:
Midorikawa Hikaru

Vol. 1: Ayato Mini Drama Translation

CV:
Kaji Yuuki

Vol. 2: Kanato Mini Drama Translation

CV:
Sakurai Takahiro

Vol. 3: Ruki Mini Drama Translation

CV:
Kimura Ryouhei

Vol. 4: Kou Mini Drama Translation or here

CV:
Kishio Daisuke

Vol. 8: Azusa Mini Drama Translation

CV:
Toriumi Kousuke

Vol. 9: Shuu Mini Drama Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

Amnesia Drama CD ~Meido no Kuni no Amnesia~

CV:
Kakihara Tetsuya
Taniyama Kishou
Ishida Akira
Hino Satoshi
Miyata Kouki
Moriya Satomi
Akutsu Kana
Yoshida Seiko
Takahashi Hidenori
Igarashi Hiromi

Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~

Diabolik Lovers “Sweet Time” Bonus CD

*missing Reiji’s translation

CV:
Midorikawa Hikaru
Toriumi Kousuke
Hirakawa Daisuke
Kondou Takashi
Kaji Yuuki

Ayato Translation
Kanato Translation
Raito Translation
Shuu Translation
Subaru Translation

~Translations aren’t mine. Links lead to the original translation~