anh gif

3

There was perhaps only one other person she might have shared her fears with, but he was on a mission far from their temporary base on Corellia. And, when she was honest with herself, Leia had to admit sometimes she was nervous around the smuggler-turned-Rebel, as though there were an uncertain current that passed between them.

With Luke, she simply felt at home.

Thật ra thì mọi chuyện rất giản đơn
 Em vẫn cứ dỗi hờn rồi im tiếng
 Anh cũng quên hết những lời lưu luyến
 Rồi tụi mình bắt đầu lười biếng yêu đương

 Thật ra thì chuyện đó cũng bình thường
 Anh có vạn nẻo đường cần bước tới
 Em có những giấc mơ còn đổi mới
 Rồi tụi mình chẳng màng níu với tin yêu…

 Trích [Thật Ra Thì…]