ang katipunan

10

ano raw ang nararapat
sa mga traydor at mapang-api.
mamatay, sabi ko.
magdusa. mamatay.

ngunit hindi pa ito sapat.
kailanma'y hindi sasapat
ang kanilang pagdurusa
upang mapunan ang nangyari.

kaya’t narito ako.
aking susubukan,
ipaglalaban,
kahit na matalo.

sapagkat kung babawian din
ng buhay na pinakamamahal,
gagawin ko ito nang malakas,
kumikilos, matapang.

ang dugo'y magiging sagrado.
ang luha'y magiging langis
na siyang sisindi sa liwanag
at hihigitan ang ningning.

inalis na ang piring.
pati tali sa mga bisig.
at ako'y namulat,
tila nabinyagan muli.

ito na ang aking buhay,
mga kapatid, kapamilya.
ito ang kapatiran.
kami ang katipunan.

“Piring” // Tula ni Selya (ruscano) para sa araw ng kapanganakan ni Emilio Jacinto (Disyembre 15, 1875)