andriyan nikolayev

Soviet cosmonauts Andriyan Nikolayev, Valery Bykovsky, Pavel Popovich, Yuri Gagarin and their engineer Sergei Korolev

First cosmonauts in space, from left to right:

Yuri Gagarin-Vostok 1

Gherman Titov-Vostok 2

Andriyan Nikolayev-Vostok 3

Pavel Popovich-Vostok 4

Valery Bykovsky-Vostok 5

Valentina Tereshkova-Vostok 6

Konstantin Feoktistov-Voskhod 1

Vladimir Komarov-Voskhod 1

Boris Yegorov-Voskhod 1

Pavel Belyayev-Voskhod 2

Alexey Leonov-Voskhod 2