anders stjernen

Norway WC-Team 2017/2018
Etter en evaluering på Lygnalia der vi gikk gjennom sesongen som var og sesongen som kommer, har vi satt oss noen mål for sesongen. Det er to gull i OL. Laggull for herrer og et gull for damer.

WorldCup Herrer:

Her er hva hovedtrener Alexander Støckl sier om laguttaket:  "Uttaket var en ganske klar sak. Det var stor enighet blant trenerne at det er de 6 utøvere som skal få WC-lags status. Nok en gang er det gledelig at det kommer en utøver fra toppidrettssatsingen inn i verdenscup med Robert Johansson og han presterte jo ekstremt bra under noen konkurranser i vinter. Det sier at det jobbes bra på nivået under. Kenneth Gangnes, som var ut med skade er frisk meldt og motivert inn mot OL sesongen. Anders Fannemel er en solid hopper som har potensial, men klarte ikke helt å vise frem sine styrker denne sesongen. Det samme gjelder også Johann Forfang. Andreas Stjernen tar stadig steg og har etablert seg rundt topp 10 i verdenscup. Daniel Tande var fjorårets beste utøver og det blir spennende å se hvordan han forvalter denne statusen. Vi gleder oss til å jobbe med dette laget og det blir en spennende sommer og høst før vi går inn i en viktig sesong med mange høydepunkter.“

Andreas Stjernen, Sprova IL

Anders Fannemel,  Hornindal IL

Johann André Forfang,  Tromsø SK

Kenneth Gangnes,  Kolbukammeratene

Daniel-André Tande, Kongsberg IL

Robert Johansson, Søre Ål IL

— 

Skiforbundet.no

After an evaluation at Lygnalia where we went through the season as the season was coming, we have set some goals for the season. There are two gold in the Olympics. Team gold for men and a gold for ladies.

WorldCup Men:

Here is what the main trainer Alexander Støckl says about the team : “The withdrawal was a pretty clear matter. There was a great deal of unity among the coaches who the 6 athletes that will get the status of the WC team. Once again it’s gratifying that there’s an athlete from our top-athlete bet into the world cup with Robert Johansson and he performed extremely well during some competitions this winter. It says that it works well at the level below. Kenneth Gangnes, who was out injured, is well reported and motivated towards the Olympic season. Anders Fannemel is a solid jumper who has the potential but failed to show off his strengths this season. The same goes for Johann Forfang. Andreas Stjernen is still taking steps and has established himself around the top 10 in the World Cup. Daniel Tande was last year’s best performer and it will be exciting to see how he manages this status. We look forward to working with this team and it will be an exciting summer and fall before we enter an important season with many highlights. ”