amr*

BIDAH & SUNNAH

Abu'l-Bukhturl said: ‘A man told ‘Abdullah
ibn Mas'ud that a
group of people used to gather in the masjid after sunset, and
one of them says: 'Say AllahuAkbar this many times, say:
’S ubhan Allah this many times, say: 'Alhamdu Ii Allah this many
times. Ibn Mas'ud replied: 'Next time you see them doing this
let me know of their gathering. ’ So he came to their gathering
and when he heard what they were saying, he stood up -and
he was a hot tempered man - and said: 'I am 'Abdullah Ibn
Mas'ud, by the only One worthy of worship, you have come up with a bid’ ah out of transgression, and you (seem to think)
that you have excelled over Muhammad’s (SallAllahu Alahy wasalams ) Companions in
knowledge .’ 'Amr Ibn 'Utbah replied: 'I seek Allah’s
forgiveness.’ Ibn Mas'ud said: 'Stick to the pathway (the
Sunnah). If you go right or left you will become grievously
misguided.’

—  Al-DarimI’s Sunan, 1 /60/21 0.
Giyim İle İlgili Unutulmuş Sünnetler

1. Giyim kuşamda kafirlere benzememek

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerimde sarıya boyanmış iki elbise gördü ve:

“Bunu sana annen mi emretti?” buyurdu. Ben:

Onları yıkarım, dedim.

“Hattâ onları yak” diye emretti.

[Müslim, Libâs 28]

Müslim’in bir başka rivayetinde:

“Şüphesiz ki bunlar kâfirlerin giysilerindendir. Sen onları giyme” buyurdu.

[Müslim, Libâs 27]


2. Giyinmeye sağdan başlamak

“Şüphesiz ki Allah Teâlâ, her şeye sağdan başlanmasını sever. Hattâ ayakkabılar giyilirken ve çıkarılırken dahi…”

[Buhârî, Vudû’, 31]


3. Elbiseyi yere süründürmemek

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir müslümanın güzelce giyinmesi, elbisesinin eteklerinin, baldırlarını örtecek şekilde olmasıyladır.
Elbisesini topuklarına kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan kısım ise ateştedir. Allah, büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz. ”

[Ebû Dâvud, Libâs 26]


4. Kadın ve erkeğin birbirine benzememesi

Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.

[Ebû Dâvûd, Libas 28]


5. Giyimde sünnet olan renkler

Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri, çeşitli zamanlarda giydiği bilinmektedir. Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir. Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır. [İbn-i Sa’d, Tabakat, I/451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348]


6. Şeffaf ve dar giyinmemek

“Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.”

[Muvatta’, Libas:4]


7. Gücü yettiği halde mütevazi giyinmek

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.”

[Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâmet 39]


8. Ayakta ayakkabı giymemek

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta ayakkabı giymesini yasaklamıştır.

[Ebû Dâvûd, Libâs 41]

Mest, çizme, bot ve uzun bağcıklı ayakkabı gibi insanı uğraştıracak olan ayakkabı türlerinin ayakta giyilmesi, bazan insanın dengesini kaybedip düşmesine sebep olabileceği için bunların oturarak giyilmesi tavsiye edilmektedir.

[Riyazü’s Salihin Şerhi, Erkam Yayınları]


9. Yeni elbise giyince dua etmek

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:

“Allahümme leke’l-hamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrahü ve hayra mâ sunia lehü, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü:

“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve  yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.”

[Ebû Dâvûd, Libâs 1]


10. Erkekler için sarık ve cübbe giymek

Ebû Saîd Amr İbni Hureys  radıyallahu anh şöyle der:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in başında siyah bir sarık, sarığın iki ucunu omuzları arasına sarkıtmış hâli hâlâ gözümün önündedir.

[Müslim, Hac 452-453]

Hz. Peygamber’in Tebük Gaz­vesi sırasında Şam (veya Rum) cübbesi giydiğine dair hadisler vardır.

[Buhari, “Salât”, 7]

Hz. Peygamber’in sallallahu aleyhi ve sellem cübbeli olmaya özen gösterdiğine veya ashabına bu yön­de tavsiyede bulunduğuna dair kaynak­larda herhangi bir bilgiye rastlanmamak­la birlikte İslâm tarihi boyunca müslümanlar bütün vücudu örten kullanışlı bir dış giysi olması sebebiyle günlük ha­yatlarında ve özellikle namazlarda cüb­beye önem vermişlerdir. (DİA, Cübbe Md.)

Kaynak: http://suffagah.com/

9

HERE I CAST YOUR FUCKING EXODUS MOVIE:

Lenny Kravitz as Moses (Black Jew)
Aubrey Graham (aka Drake) as Joshua (Black Jew)
Emmanuelle Chriqui as Zipporah (Moroccan Jew)
Assaf Cohen asNun (Yemeni Jew)
Sophie Okonedo as Miriam (Black Jew with African parentage)
Wentworth Miller as Ramses (Black and Lebanese) 
Idris Elba as Seti (Black with African parentage)
Thandi Newton as Tuya (Black with African parentage)
Amr Waked as Hegep (Egyptian Arab)

Jews of Colour playing Jews of Colour. Non-Jewish PoC with ethnic ties to Africa and the Middle East as the non-Jewish ancient Egyptians. 

WAS THAT SO HARD?