amagad!

seeing the ns fandom being butthurt over the naruhina moment

“amagad how can she think of nardo at that moment??”

Yeah. She’s about to die. Weird to think about the one you love then.

“disrespectful!!!1 what about neji or kiba or HANABI like???”

Read above. 

“naruto didn’t care, he reacted toward the whole scene!”

Yeaaaah… that’s why Kishi made four panels regarding Hinata and had Naruto react to it only afterwards Hinata thought of him…

“she is sooo weak!! amagad she sucks!”

Every single individual were being trapped. She’s not an exception, plus her chakra is low. Don’t single her out just because you don’t like her. She’s a strong character and Naruto cares. 

(Also, with Sakura’s feelings for Sasuke confirmed and how she will always love him, NaruSaku somehow feels out of context.)

Let’s face it: they’re sailing and you’re sinking. Get over it.

 • ichigo to rukia: thank you, rukia. Because of you, i feel the rain has stopped.
 • ihs: pfft, not romantic
 • ichigo to his dad, repeating rukia's speech word by word: I have no right to know. I don't have a method of stepping into the depths of your heart without it getting dirty. So I'll wait. When you want to talk, when you think it's okay to talk....talk to me.
 • ihs: so what?
 • ichigo to rukia: You always worry about me. You should worry more about yourself.
 • ihs: .....
 • ichigo to rukia: Blahblahblah, all of that 'go home!' 'I dont need you to save me!' You are so noisy. This is the second time now. THIS TIME, i will say it again. I'm here to save you Rukia.
 • ihs: .....
 • ichigo: i wonder if i can keep up with the speed of the world you are not in
 • ihs: ZANGETSU ZANGETSU ZANGETSU ZANGETSU 😱😱😱
 • ichigo: are you alright, inoue?
 • ihs: AMAGAD HE CARES SO MUCHHHH T-T HE LOVES HER, HE REALLY DOES
2016 tumblr summary

Ok, as I’m fuking ill (again) and needs some sleep, I won’t be able to organize this heavy post but I needed to thank you all for the great support you gave me this whole year. I had the chance to make/keep great friends in here, to meet awesome artists, lovely mutuals and funny hardcore reblogers that I need to mention, even the most discreet one (I see youuuuuu). As I’m nearly reaching 1000 followers (AMAGAD I wouldn’t even think I would one day Oo) be patient with me for I can’t express all my feelings to you individualy and I’m sure I may forget someone (or tumblr won’t let me tag you AGAIN). But I still want to give it a try as it’s really important to me.There is no order, just names as I meet them in my followers/followings so don’t try to see anything in the way I put you in :P

Keep reading

3

19 · Determinació. TURISME INTERIOR
Decision. DOMESTIC TOURISM
Determinación. TURISMO INTERIOR

He baixat de la fortalesa i he tornat a la cala. El vaixell ancorat a la platja semblava suspès sobre el mar, com si les aigües de la petita badia fossin invisibles. M’he assegut a l’ombra d’un pi a tocar de les ones mentre l’arena irradiava fulgències que m’obligaven a entrellucar els ulls, i tot el paisatge perdia contrast filtrat per la cortina de les parpelles.

No podia torbar-me molt a prendre la decisió de deixar la illa deshabitada i continuar el viatge. Prest hi hauria la marea propícia per embarcar-me, però onades de vesses, en lànguides capes que se superposaven a sobre la meva voluntat, em feien aplaçar la partida. “No hi ha presses”, em deia. “Ningú no m’espera i no cal, tampoc, forçar res. Estic en mans del destí i els déus, si existeixen, proveiran.” La pau que es respirava a l’illa, la pau que m’omplia, una serenor d’esperit que enyorava, era un regal massa valuós per no aprofitar-lo.

Els humans som éssers fràgils que, lluny de ser el centre de l’univers —com sovint falsament suposam—, sobrevivim a mercè de les circumstàncies. La natura ens marca la primera pauta, després els altres humans ens condicionen cada un dels actes vitals que duim a terme. Finalment, som nosaltres mateixos que, segons com reaccionem, som capaços de veure la felicitat o l’angoixa en els caires d’aquestes circumstàncies. Són els nostres ulls —la manera com veim les coses— i el nostre estat d’ànim —així com les interpretam— que entenen la grisor com un negre carregat de llum o una blancor consumida per les tenebres.

Potser dies enrere, quan tenia el cor encongit per la tristesa —era una tristesa gegantina, infinita— no era capaç de pensar amb claredat. L’angoixa era un líquid pesant que, barrejada amb la sang, em corria per les venes. Ara que torn a ser jo, que una altra vegada sent el cor com una gran màquina de moviment perpetu, sé que tenc la volta del cap plena de la llum de la natura, plena de la força indomable dels meteors. I tenc també la seguretat que la vida que he començat —em corregesc: la vida que he reprès!— em portarà a una nova llar plena de ventures.

Gairebé sense pensar-m’ho, m’he posat dret d’un bot. L’estómac em reclamava aliment o potser era l’esperit qui volia assaciar-se. A l’atzar he agafat una senderola natural oberta entre el boscam —l’espai que la natura em regalava entre branca i branca— i he emprès un camí a l’aventura per dins la garriga, amb la voluntat decidida d’arribar a l’altra banda de l’illa.

A diferència de l’ascensió als penya-segats, el terreny era pla. Només grans roques, rodones, grises, com immenses closques de caragol, m’han obligat a sortir del meu recte camí. M’he aturat nombroses vegades per menjar dels fruits silvestres que m’explotaven als llavis amb dolçors àcides, profundes, que m’anaven més enllà de la boca i traspassaven la frontera de carn i ossos del paladar i com un arbre d’alts ramatges em florien a la base del cervell. He begut, també, de la font ombrívola que, com un secret, s’amagava entre uns penyals entapissats de selva i, llavors, he arribat al meu destí. La costa també era plena d’una bellesa inefable, com la resta de la illa. A tocar del mar, he descobert les restes d’una edificació amagades entre les savines. Un palau, sens dubte, per la immensitat de les runes i pels sumptuosos mosaics que s’entreveien entre les pedres i l’arena. Algunes parets conservaven, encara, els pigments del que en un remot passat foren riques coloracions. “Indubtablement, la mansió d’un rei, o d’un déu que temporalment habità l’illa”, he pensat. Potser ha estat el descobriment de les restes de la gran casa, o el sol que lluïa amb vivesa, però de sobte han desaparegut en mi les vesses i carregat d’energia, de coratge, i amb una idea ferma al front, he desfet el camí cap a la cala on m’esperava el vaixell. Havia de continuar el camí.

*** *** ***

Descendí de la fortaleza y retorné a la cala. El barco anclado en la playa parecía suspendido sobre el mar, como si las aguas de la pequeña bahía fueran transparentes. Me senté a la sombra de un pino que rítmicamente era acariciada por las olas mientras la arena irradiaba fulgores que me obligaban a entrecerrar los ojos, y el paisaje al completo perdía contraste filtrado por la cortina de los párpados.

 No podía demorar demasiado tiempo la decisión de dejar la isla deshabitada y reemprender el viaje. Pronto la marea sería propicia para zarpar, pero oleadas de perezas, en lánguidas capas que se superponían a mi voluntad, me obligaban a aplazar la partida. “No tengo ninguna prisa”, me decía. “Nadie me espera y no es necesario que fuerce la situación. Vivo en manos del destino y los dioses, si existen, proveerán”. La paz que se respiraba en la isla, la paz que me colmaba, una serenidad de espíritu que echaba de menos, era un regalo demasiado valioso para no aprovecharlo.

Los humanos somos seres frágiles que estamos lejos de ser el centro del universo —como a menudo falsamente suponemos—, sobrevivimos a merced de las circunstancias. La naturaleza nos marca la primera pauta, después son los otros humanos los que nos condicionan todos y cada uno de los actos vitales que realizamos. Finalmente, somos nosotros mismos, según de la manera como reaccionamos, que podemos entrever la felicidad o la angustia escondidos en las aristas de estas circunstancias. Son nuestros ojos —la manera como las vemos— y nuestro estado de ánimo  —así como las interpretamos— que condicionan que intuyamos el gris como un negro cargado de luz o como un blanco consumido por las tinieblas.

Tal vez días atrás, cuando la tristeza me encogía el corazón —una tristeza gigante, infinita— no podía pensar con claridad. La angustia era un líquido pesado que, mezclado con la sangre, corría por mis venas. Ahora que vuelvo a ser yo mismo, ahora que vuelvo a sentir el corazón como una gran máquina de movimiento perpetuo, sé que tengo la bóveda de mi cabeza llena de la luz de la naturaleza, llena de la fuerza indomable de los meteoros. Y tengo también la seguridad que la vida que he empezado —me corrijo: ¡la vida que he reanudado!— me conducirá a un nuevo hogar colmado de venturas.

Casi sin pensarlo, me he levantado de un salto. El estómago me reclamaba alimento o tal vez era mi alma la que necesitaba saciarse. Al azar, he tomado un sendero natural abierto entre los arbustos —el espacio que la naturaleza me obsequiaba entre rama y rama— y he emprendido un camino a la aventura por entre el carrascal, con la firme voluntad de ganar el otro lado de la isla.

A diferencia de la ascensión a los acantilados, el terreno era llano. Sólo grandes rocas redondeadas, grises, como inmensas conchas de caracol, me han impedido seguir mi recto camino. He parado muchas veces para comer de los frutos silvestres que me estallaban en los labios con ácidas dulzuras, profundas, que iban más allá de la boca y traspasaban la frontera de carne y hueso del paladar, y como un árbol de altos ramajes florecían en la base de mi cerebro. He bebido, también, de la fuente umbrosa que, como un secreto, se escondía tras las rocas tapizadas de selva y, después, he llegado a mi destino. La costa también compartía la belleza, inefable, del resto de la isla. Junto al mar, he descubierto los restos de una edificación escondida entre las sabinas. Un palacio, sin duda, por la inmensidad de las ruinas y por los suntuosos mosaicos que se vislumbraban entre las piedras y la arena. Algunos muros conservaban aun los pigmentos de lo que fueron, en un remoto pasado, ricas coloraciones. “Sin duda, la mansión de un rey, o de un dios que moró temporalmente la isla”, he pensado. Tal vez fuera el descubrimiento de los restos de la gran casa, o el sol que brillaba con viveza, pero de pronto me han desaparecido las perezas y cargado de energía, de coraje, y con una firme idea en la frente, me he dirigido a la cala donde me esperaba mi barco. Tenía que continuar mi camino.

 

Imagines urbis: Algaida II
Ipad photo: juny · June, 2014