allah ♥

" D U Â "
  • "…(Allah'ım!) Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum..."
  • (Tirmizî, "De’avât", 23; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 35, No: 35, 29349)