algemene

3

Opa had nog een mooie doos op zolder. Een muntendoos. Omdat ik geen munten heb, deed ik er slakkenhuisjes in. En zoals u ziet doet hij het als slakkendoos ook uitstekend! De huisjes van de Cepaea nemoralis raapte ik gewoon in eigen tuin en omgeving. De gewone tuinslak zoals hij op z'n Hollands wordt genoemd, is namelijk een zeer algemene slak in Nederland. Ook bij u in de buurt. Wanneer de slakken niet ten prooi vallen aan egels, muizen, zanglijsters, merels en andere gespuis, kunt u de huisjes na het overlijden van de slak gewoon oprapen. Daar heeft niemand problemen mee. Als u zou willen heeft u zo een eigen verzameling. Een bonte verzameling! Want onze tuinslak kent een enorme onderlinge variëteit. Om er zeker van te zijn dat u onze gewone tuinslak niet per ongeluk verwart met de witgerande tuinslak of met een van onze andere slakken bijgevoegd een handig document.  

Handig document

* Restoring body, mind, and spirit

Ik ruimde mijn werkkamer hartgrondig op en plotseling was daar een lege, afgebakende plek tegen de witte muur. Als beloning voor het harde werken zette ik tamelijk impulsief een aantal objecten op die plek. Slechts één object werd uiteindelijk omgewisseld. Het leek wel een altaar.
Uit de Thames & Hudson-serie over beeldende kunst bezit ik het curieuze deeltje: ‘Beautiful Necessity – The art and meaning of woman’s  altars’, uit 1999. De afbeeldingen betreffen naast enkele kunstwerken voornamelijk religieuze altaren, opgericht door vrouwen. Dat laatste woord is van belang: altaren worden op-gericht. Om de blik uiteindelijk naar boven te leiden. Bij de foto van een overleden geliefde wat bloemen zetten, of een kaars, is een meer algemene vorm. Ook een soort altaar. De blik is dan naar het gedeelde verleden gericht.
Mijn stilleven, want dat is het gewoon, bestaat uit vijf, eigenlijk zes elementen: een albasten, heel prijzig vosje dat ik ooit in Antwerpen kocht en waar ik onmiddellijk voor viel, een wit vaasje uit de kringloop, dat in al zijn fabrieksmatigheid toch de elegantie van een klassiek Song-vaasje bezit (gezet op een Chinees sokkeltje), drie takjes siergras met onwaarschijnlijke halmpjes, een zandloper van de Hema ( 6 €) en een fijnzinnige briefopener met een klein vosje in het handvat, dat ik onlangs kreeg. Ze zijn gekozen om hun schoonheid. Onbedoeld verwijzen zij ook naar dingen die bij mijn verleden horen of bij wat ik nu doe. Alleen de briefopener is een zeker symbool voor wat nog komen moet.
Van de negen hoofdstukken in het boek, herken ik er zeker vijf: a place apart / preparing a place / creating connections / the power of images / activating relationship. Misschien ben ik te schijterig om me in healing * te herkennen.

anonymous asked:

where did you buy those notebooks? what is anw?

I bought them at HEMA. ANW is Algemene NatuutWetenschappen, which means something as nature sciences. It is (was?) a compulsory subject for everyone in 11th grade.

Zomerkamp: Hoe zit het met verzekeringen?

Het is zomerkamptijd! En dat betekent naast een kampthema bedenken, foerage inslaan en zonnebrandcrème smeren, ook zorgen dat je verzekeringen op orde zijn. Heb je daar geen verstand van? Niet getreurd! Team Verzekeringen van het Kennisnetwerk geeft je de nodige tips.

Om goed verzekerd op kamp te gaan is het van belang om de juiste reisverzekering af te sluiten. De vragen die je jezelf vooraf moet stellen zijn: verblijven wij in Nederland of in het buitenland, gaan we gevaarlijke activiteiten doen zoals klimmen, abseilen, raften, etc? Ook skiën en langlaufen vallen hieronder, ook al is niet direct een activiteit voor in de zomer. In de reisverzekering die via Scouting Nederland kan worden afgesloten, zijn skiën en andere gevaarlijke sporten standaard meeverzekerd. Bij andere verzekeraars is dit standaard uitgesloten op de basisdekking en moet je je veelal extra verzekeren.

Algemene informatie omtrent de reisverzekering
Een (doorlopende) reisverzekering bestaat uit diverse losse rubrieken die je kunt afsluiten. Veelal is er een basis, die is uit te breiden met een dekking voor bagage. Daarnaast kun je aanvullend een annuleringsverzekering, zorgverzekering, of verzekering voor gevaarlijke activiteiten afsluiten. Deze laatste is vooral een ongevallenverzekering. Mocht er in het buitenland een ongeval plaatsvinden tijdens een wand beklimmen, dan is er zonder deze verzekering geen dekking en zijn de ouders of familieleden de eerst aangesproken personen die voor de kosten van repatriëring en wellicht ook de medische kosten – afhankelijk van welke zorgverzekering er is afgesloten – moeten betalen.

Verblijf in Nederland
In Nederland hoef je je reisverzekering niet extra uit te breiden met een aanvullende dekking voor zorgverzekering. Veelal hebben mensen uitsluitend een basisdekking. Deze biedt dekking voor een bezoek aan de huisarts, eerste hulp of een huisartsenpost in het ziekenhuis. Wel kun je als groep overwegen om medische kosten te dekken in  verband met het eigen risico, ook bij medicijngebruik als gevolg van plotselinge ziekte. Denk aan bijvoorbeeld antibiotica, of medicatie als gevolg van een ongeval (pijnstillers).

Buitenland
Mocht je in het buitenland op zomerkamp gaan, dan is het zeer raadzaam om je extra te verzekeren voor geneeskundige kosten. De basisverzekering is voor in het buitenland daarentegen in bepaalde landen onvoldoende. Vooral in Zwitserland en Oostenrijk, waar zich veel privéklinieken bevinden. Ook in de aanvullende dekkingen van verzekeraars zitten enorme verschillen omtrent medische kosten in het buitenland. Om je hiervoor in te dekken is een aanvullende dekking tegen medische kosten een oplossing.

Bagage
Wat betreft bagage is het aan te raden om ouders en jeugdleden dringend te verzoeken om dure elektronische apparatuur zoveel mogelijk thuis te laten. Denk aan gameconsoles, filmcamera’s, tablets etc. Want veelal geldt voor dit soort apparaten een maximale vergoeding voor verlies of diefstal, waardoor je niet de volledige aanschafwaarde terug krijgt. Ook is er vaak een eigen risico van minimaal € 50,-. Uiteraard kan er ook gekozen worden voor een hoger eigen risico. Dat leidt dan weer tot een lagere premie.

Gevaarlijke sporten
Verder zijn “gevaarlijke sporten” zoals bergbeklimmen, wandklimmen, abseilen, scuba duiken, kanoën of raften op snelle waterstromen uitgesloten op de basisdekking van standaard verzekeringen. De reisverzekering die via Scouting Nederland kan worden afgesloten, dekt deze activiteiten wel. .
Ga je met je Scoutinggroep bepaalde activiteiten doen en wil je je eerst oriënteren, lees dan goed de productinformatie en/ of de algemene voorwaarden van je verzekering goed door. Vaak bieden reisverzekeraars geen of een beperkte dekking bij bepaalde activiteiten. In de productinformatie of de voorwaarden staat vermeld welke activiteiten als gevaarlijke sporten worden gezien en dus zijn uitgesloten op de basisdekking. Is dat het geval, dan dien je een aanvullende verzekering te sluiten.

In de reisverzekering die via Scouting Nederland kan worden afgesloten, zijn skiën en gevaarlijke sporten standaard meeverzekerd. Op de website kun je zowel de productinformatie evenals de algemene voorwaarden nalezen.

Eigendommen van de groep zelf
Op de reisverzekering is uitsluitend de persoonlijke bagage van leden of leiding verzekerd. De eigendommen van de groep vallen hier niet onder. Hiervoor kan de groep een reis- en verblijfpolis afsluiten. Dan zijn de eigendommen van de groep tijdens transport en verblijf op een locatie verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal. Verdere informatie kun je nalezen op de website. Ook kun je via deze link direct een verzekering afsluiten, door een aanvraagformulier te downloaden en ingevuld in te dienen bij Meeús.

Uitsluitingen
Op de reisverzekering zijn caravans, vouwwagens, vaartuigen of aanhangwagens uitgesloten van dekking. Op kampen wordt veelal gebruik gemaakt van aanhangwagens. Deze zijn bij beschadiging of diefstal niet verzekerd. Wel is er standaard dekking als er schade aan derden wordt veroorzaakt op het moment dat de aanhangwagen achter een WA-verzekerd motorvoertuig (zoals een auto) is gekoppeld. De schade aan de aanhangwagen is dan dus niet gedekt. Schade aan het trekkend voertuig, die door de aanhanger wordt veroorzaakt, valt ook niet onder de WA-dekking. Het is afhankelijk van de leeftijd of een aanhangwagen mogelijk aanvullend kan worden verzekerd. Via Scouting Nederland zijn er geen verzekeringsmogelijkheden voor aanhangwagens.

Wanneer sluit je een aflopende of doorlopende reisverzekering af?
Gaat een bepaalde speltak meerdere keren per jaar op kamp en is dit geregeld in het buitenland, dan is het wellicht zinvol om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Een doorlopende reisverzekering is dan in de regel goedkoper dan iedere keer een aflopende reisverzekering (reisverzekering voor een bepaalde duur/periode).

Kennisteam Verzekeringen wenst jou en je groep een heel fijn en avontuurlijk zomerkamp toe!

Afsluiten van een reisverzekering
Het afsluiten van een reisverzekering gaat via ScoutsOnline.

Vragen?
www.scoutingverzekeringen.nl
verzekeringen@scouting.nl

Walter Faber en Bart van Katwijk zijn verzekeringsspecialisten binnen het Kennisnetwerk. Het Kennisnetwerk bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met specialistische kennis op zeer uitlopende gebieden. Team Verzekeringen staat klaar voor Scoutinggroepen met allerlei soorten vraagstukken op het gebied van verzekeringen.

anonymous asked:

Hoe heb je deze dure reis kunnen bekostigen? xx anoniempje (L)

A. Zo duur is het niet, als je enigszins algemene kennis hebt over de balkan zou je dat weten. B. Door een jaar lang te sparen en te werken. C. Sukkel.

Oplossing voor ijscowagens in Stichtse Vecht aanstaande

Vorige week trok eigenaar Jean-Paul Brinkman van ijsfabriek Portofino aan de bel over de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Deze verbiedt het zijn bedrijf om op zondagen en op maandag t/m zaterdag na 19:00 in de straten van Loenen, Vreeland en Loenersloot ijs te verkopen. Achter de ambtelijke en bestuurlijke schermen wordt gewerkt aan een oplossing om het ‘foutje van de raad’ te herstellen. Het bedrijf heeft al circa 25 jaar een ventvergunning voor het verkopen van ijs in de straten van genoemde kernen.

De gemeenteraad van Loenen aan de Vecht heeft in 2009, in het kader van deregulering een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld waarin het aanvragen van ventvergunningen niet meer nodig is. Door een wijziging in de APV zijn onlangs de tijden veranderd. Waar in het verleden het verboden was te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 22:00 en 06:00 uur is het tijdstip met meerderheid van de raad in de nieuwe APV vastgesteld op 19:00 uur (van maandag t/m zaterdag). Het verbod op venten op zondag is in stand gebleven.

De hele situatie is aan het licht gekomen toen een BOA een ijsverkoper van Portofino aansprak op het illegaal verkopen van ijs na 19:00 uur. Het gaat om geharmoniseerd beleid. Dat wil zeggen dat de tijden in de APV gelden voor alle kernen van Stichtse Vecht en dus ook voor de andere in de gemeente actief zijnde ijsverkopers met ijscowagens.

De politieke partij Maarssen 2000 laat op haar facebookpagina weten: “De fracties van Maarssen 2000 en het Vechtse Verbond hebben het college verzocht om morgenochtend, tijdens de collegevergadering, te besluiten om niet handhavend op te treden tegen ijsverkopers tot aan de raad van september, waarin dan de APV kan worden aangepast. De raad heeft hier overheen gekeken en er moet nu een pragmatische oplossing komen. Betreffende artikel wijzigen in "Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten tussen 21.30 en 8.00 uur.” Zij hebben de andere fracties verzocht deze oproep naar het college te ondersteunen.“ 

Een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht laat weten dat het College zich op zeer korte termijn buigt over deze casus.

Eerder verscheen over deze situatie een artikel op deze website: Geen ijscoman meer aan de deur in Stichtse Vecht.

Ook Burgerinitiatief neemt niet deel in Platform

Ook het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur zal ook niet deelnemen in het Financieel Economisch Platform (FEP). Eerder hebben de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) aangegeven geen zitting te zullen nemen … http://news.surinam-unity.com/BfrwT8

2

Twee afbeeldingen bij hoofdstuk 2 van ‘De prijs van de vrijheid’. De eerste foto toont de leren enkelband die Aludra van Doran heeft gekregen en die nu dient om haar tatoeage te bedekken. De andere foto geeft jullie een algemene indruk van hoe het huis van de familie Morrison eruit ziet. Het klopt niet voor de volle 100% met wat ik in gedachten had. Maar na heel lang zoeken naar alle mogelijke foto’s van schuurtjes was dit het beste wat ik kon vinden, en eigenlijk ben ik al bij al zeer tevreden met deze afbeelding (ze bracht me zelfs op een paar nieuwe ideeën). De twee belangrijkste verschillen zijn dat het huisje van Kivo’s ouders helemaal uit hout is gemaakt - de stenen onderbouw en dakpannen op deze foto moet je dus wegdenken - en dat de voordeur uiteraard geen 'halve’ deur is zoals hier.