alfredbasha

【今日講呢啲】我只盼這裡有天 變回樹 撤回路

香港真係一個人間樂土,一落街就係商場,郊野公園又話要用嚟起樓,就連東北僅餘嘅農地都要被消失。意大利插畫家Alfred Basha比我地幸福好多,自小同大自然零距離,仲係入面得到唔少創作靈感。例如佢最近發表嘅黑色墨水筆插畫,就用咗樹嘅枝葉拼湊成唔同嘅森林動物,超現實得嚟又有詩意,清昕表達出大自然同生命嘅關係,好啱我城主理土地發展果D膠官睇。贏咗發展,輸咗下幾代嘅生活環境,值得咩?