akanishi-jin

Married Johnny’s list

1. Kondo Masahiko [1994]

2. SMAP - Kimura Takuya [2000]

3. V6 - Inohara Yoshihiko [2007]

4. TOKIO - Yamaguchi Tatsuya [2008]

5. Shonentai - Higashiyama Noriyuki [2010]

6. ex-KATTUN - Akanishi Jin [2012]

7. Kazama Shunsuke [2013]

8. TOKIO - Kokubun Taichi [2015]