akane souma

柿原徹也のユニゾン!(2016.4.12OA)

Kakihara Tetsuya on Unison! 

Next week’s special guest: -drumroll please- …. Saito Souma!

Bonus: Next week’s special guest list—

Kakihara Tesuya - Saito Souma  (Akane and Aoto)
Terashima Takuma - Nishiyama Koutaro ( Two cuties! )
Suzumura Kenichi - Yoshino Hiroyuki ( Well this will be fun )
Tomokazu Seki - Kimura Ryohei (I think)