aigai

10

Museums of Greece / Ancient Macedonian Painting:

Preview: Despite the fact that painting was one of the most advanced arts in Ancient Greece, only a few, but important, examples survive today. The great majority of it has been found on funerary buildings, on grave stelai, cist graves and burial couches in the region of hellenic Macedonia, with an overwhelming amount concentrated at the necropolis of Aigai, in contemporary Vergina, Imathia.They give us a small but well articulated image of the colour palette, the conventions and capabilities of ancient greek painting.

Pictured above:

Wall paintings- encaustic on marble- from the necropolis of Aigai and the tombs of Philip II of Macedon and Meda, Nikesipolis, and Alexander IV. Photography: Socrates Mavrommates, from the book Aigai: The royal metropolis of the Macedonians, by Angeliki Kottaridi.

Third row: Decorative motifs with ribbons and flowers from a cist grave found in Sedes. The grave today is housed in the Archaeological Museum of Thessaloniki. (photography mine)

(4th-3rd century B.C)

Unlooted tomb discovered in Aigai necropolis

An ancient tomb along with burial offerings, allegedly belonging to a man who died around the time of Alexander the Great, has been unearthed at the ancient city of Aigai, in northern Greece.

The archaeologist in charge of the excavation at Aigai, Aggeliki Kottaridi, reported the discovery with a message on her Facebook page. She said that the box-shaped Macedonian tomb had not been looted.

“[This is] a pleasant exception since the Aigai necropolis was brutally looted by Gallic mercenaries of Pyrrhus in 276 BC and we rarely have the chance to find undisturbed burials,” she said. (source)

HI GUYS!!!! I’m doing designs for villains in my tokusatsu comic! I’m thinking they’re moth-like, or insect-monsters who steal the memories of people. It’s really vague right now but yeah!! And also EYEGUY/AIGAI pulling a sword out of his chest-eye. That doesn’t look too healthy.

Oops- and oh yeah! The two lovely ladies are the main character’s host moms! (He’s an exchange student.)

CONCEPT DESIGN IS FUN!!!

2

RICHARD MILES ARCHAEOLOGIST - WINTER BREAK

Golden larnax from the Royal Tombs of Aigai (with the sixteen-rayed sun design, the Vergina Sun, depicted on its lid). It contained the cremated remains of an adult male. It was found in a tomb thought to have belonged to King Philip II of Macedonia (3rd century BC).

Vergina Museum, Vergina, Macedonia, Greece

6

Books/ The Royal Tombs of Aigai:

Finds from the tomb of Philip II of Macedon and the Scythian princess Meda, in Aigai, Macedonia, Greece.

The golden diadem of the princess has been partially destroyed by the funeral pyre. It was set with inlaid blue glass paste, and had small springs that made certain elements quiver with motion.A piece of gold and purple textile that covered the princess’ bones inside the larnax.

Ceremonial armour, shield and sword of Phillip II. A detail from the golden larnax of Philip II, and a general view of how it’s displayed in the museum along with Philip’s golden wreath.

The gold sheet that decorated the gorytos (a Thraco-Scythian quiver that held both the bow and the arrows). It was either a gift or booty. It might be related to the Philip’s marriage with Meda. It bears a depiction of the fall of a city- Troy perhaps.

From the book Aigai, the royal metropolis of the Macedonians, by Angeliki Kottaridi. Photography: Socrates Mavrommatis. (You can peruse the book here)

4

Ancient Worlds - BBC Two 

Episode 4 “Return of the King”

The Royal Tombs of Aigai, the ancient first capital of the Kingdom of Macedonia, near Vergina.

Tomb II, “Tomb of Philip" the tomb thought to have belonged to King Philip II of Macedonia contained a wealth of exquisite valuables and weapons including a gold wreath and a gold gorytos (quiver-and-bow-case) The relief decoration is a narrative of warriors fighting, as a female figure runs away in fright. The specific battle is the capture of a city.

Fourteen ivory portrait heads were also found in the main chamber; one of them was identified as Philip II.

PART II

Vergina, Macedonia, Greece

2

Books/ The Royal Tombs of Aigai:

The tomb of Queen Eurydice, mother of Philip II of Macedon and grandmother of Alexander the Great. She was entombed along with this splendid throne that bears a depiction of Hades and Persephone riding on a charriot towards the underworld (344-343 B.C). You will notice how calm and orderly this depiction is compared to this sensational mural from the tomb with the abduction of Persephone, in which possibly Nikesipolis is entombed.

Ancient Macedonians burned their deceased rulers in funeral pyres, then washed the bones with wine and stored them in golden larnakes in funerary buildings along with their personal effects. The mausoleums were then covered under mounts of earth. For this reason a lot of the objects found in tombs, such as the wreaths, show damage from fire. The deceased wore their wreaths and jewellery when they were burned.  

Picture from Aigai, the royal metropolis of the Macedonians, by Angeliki Kottaridi. Photography: Socrates Mavrommatis (You can peruse it here)

Anadolu'nun Antik Tiyatroları-4 Aiolis Bölgesi

Aiolis, Batı Anadolu’nun kabaca kuzey bölgesinin antik adıdır. Gediz Nehri kuzeyinden Bakırçay güneyine uzanan bölgedir. Doğusu Yunt Dağları ve Dumanlı Dağ, batıda ise Çandarlı Körfezi ile sınırlanır. Ayrıca Midilli Adası da bölgenin sınırlarına girer. Herodotos, 12 adet Aiol kenti sayar: Kyme, Larissa, Neonteikhıs, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai, Myrina, Grynaion, Smyrna. Bu kentlerin, M.Ö. 1050 yılı civarında Yunanistan’dan bölgeye gelen Aioller tarafından kurulduğu söylenmektedir.

Pitane Tiyatrosu- Çandarlı, İzmir

Pitane/Çandarlı’da ilk yüzeysel arkeolojik araştırmaları 1910-1911 yıllarında Bergama kazılarında görevli olan A.CONZE ve W.DORPFELD yapmışlardır. Adal mahallesi dediğimiz yarımadanın dil kesiminde bir bağda portakal renkli, perdahlı,mühürlü Sicilya keramiği (Terra Sigilate)türüne rastlamışlardır.

Ayrıca İstanbul müzeler müdürü, Ressam ,arkeolog Osman Hamdi Bey tarafından yapılan kazılarda birçok arkaik monokrom(Tek renkli,çok tonlu) keramiklere,çanak çömleklere ve yortan tipi kaplara rastlanmıştır.Bu buluntularla burada m.ö 2.binde burada bir yerleşme olduğu kanıtlanmıştır.

Bu araştırmalar sonucunda Pitane’nin yapılan planından anlaşıldığı üzere bugün Adal mahallesi diye anılan yarımadanın etrafı surlarla çevrili olup içinde Tiyatro, Stadium, Hamam,dehliz gibi antik yapı kalıntıları saptanmıştır.

Ancak bu antik yapılar yerleşmenin altında kalmış, kıyı kenti olduğu için de varolan işlenmiş taşlar denizden başka yapılara malzeme olması için taşınmıştır.

1958 kışında Çandarlı’da bir arkaik KUROS heykeli bulunmuştur. Prof.Dr.Ekrem AKURGAL’da 1959’da kazılara başlamıştır.

Bu günkü adı Çandarlı olan Pitane, Bergama’nın limanı durumundaydı. Yakın zaman incesine kadar Çandarlı yarımadasının kuzeye bakan yamacında tiyatronun koyağı belirgin olarak görünüyordu. Ancak bu alanın imara açılmasıyla üzerine apartman yapılmıştır.

Aigai Tiyatrosu- Köseler köyü, Manisa

Manisa ili merkez ilçeye bağlı Köseler Köyü yakınındaki Aigai antik kenti, İzmir-Aliağa`ya 14 km. uzaklıkta, Şakran dağından sonra gelen oldukça engebeli Gün Dağı üzerindedir. Aigai`nin tiyatrosu, mabetleri, Gymnasium`u Agora`ya simetrik olarak kuzey-batıda sıralanmışlardır. Batı teraslarından daha alçak olan alt terasın kuzeyinde tiyatro yer alır. Oturma sıraları ayakta değildir, Cavea`sının bütünü toprak altındadır. Skene yıkılmış ve taşları çevreye yayılmıştır. Helenistik devire ait olan tiyatronun M.S.17 depreminden sonra yenilendiği mimari süslemelerinden anlaşılmaktadır.

Aigai’nin henüz kazısı yapılmamış tiyatrosunda izleyici koyağı sınırları ile tiyatronun sol yanındaki terastan giriş çıkışı sağlayarak izleyici sıralarının altına giren tonozlu geçeğin ulaştığı üç boy tonoz toprak üstündedir. Oturma sıralarının altında ilerleyen tonozlu geçitin üstünde bulunan dairesel kesitli destekler, izleyici koyağının 30 derecelik eğimine uygun üç boydadır. Tiyatronun yaslandığı bayırın durumu, izleyici koyağını dar, ince uzun olarak sınırlamıştır. İki kademeli olduğu anlaşılan bu tiyatronun gerçek boyutu kazıdan sonra ortaya çıkacaksa da orkestra çemberinin yarım daireden az olacağı anlaşılmaktadır. Oturma koyağının bu özelliği onu Bergama Akropol tiyatrosuna benzetmektedir. Tiyatronun toprak üstüne çıkmış birkaç oturma sırası taşlarından anlaşıldığına göre kazısı yapılmış kent yönetim binasının oturma sıralarıyla aynı özellikleri göstermektedir. Oturma sıralarının ön cephesi ile sıranın üstünde izleyicinin oturduğu iki kaplama mermer levha vardır. Sıra başlarında oturma sırasının kaplaması merdiven kenarındaki taşlara alttan kurşunla bağlanmıştır. Tiyatronun destek duvarı oldukça özenli, güzel bir taş işçiliğine sahiptir. Hiç su kaynağı olmayan bu tepede yağmur suyu toplama sistemi depolama ayrıca incelemeyi gerektirecek kadar ilginçtir.

İzleyici koyağı boyutlarından anlaşıldığına göre, tiyatro yaklaşık 6.000 kişiliktir.

Phokaia Tiyatrosu-Foça, İzmir

Foça’ya girişte soldaki yamacın eteğindedir. İzleyici koyağının tamamı yamaca oyulmuştur. Bu hali, Anadolu’nun ilk tiyatrolarından biri olduğunu gösterir. Orkestra yarıçapı 31 ayaktır. Sahne binası yüksekliğinin yaklaşık 40 ayak olması gerekir. Tiyatronun sol alt tarafında, ortaya çıkarılmış birkaç sırası ile orkestranın kenarındaki duvarın ayrıntıları görülebilmektedir. Tiyatro, toplam 21 sıralı olabilir. Ancak kazıdan sonra kademe sayısı kesinleşebilecektir.

Yaklaşık 2.400 kişiliktir.

Kyme Tiyatrosu- Aliağa, İzmir

Kyme, Aliağa’nın güney batısında, günümüzde Nemrut Koyu denilen Namura koyundadır. Aiolis’in en büyük kentlerinden biri olan Kyme’den antik tarihçiler, Phrikonis veya Phrikontis olarak da söz etmişlerdir.

Kyme’nin kalıntıları İonya kıyılarındaki diğer kentlerin kalıntılarında olduğu gibi yağmalanmış, yeni kentlerin yapımında taşları kullanılmıştır. Bu nedenle de Antik Çağların ünlü Kyme kentinden günümüze pek az kalıntı gelebilmiştir. Bunlar da sur kalıntıları, ne olduğu yeterince anlaşılamayan anıtsal bir yapı, Ion üslubunda mabet kalıntıları, gövdeleri yivsiz iki sütun dizisi ile tiyatronun yeridir.

Kuzey tepenin eteklerindeki tiyatronun yarım daire şeklindeki Cavea’sının yalnızca izleri görülebilmektedir. Prof. S.Lagona burada yaptığı kazılarda tiyatronun orkestra bölümünün bir kısmı ile on iki sütunun yerleştiği çukurları, mask, silen başı gibi küçük buluntuları ortaya çıkarmıştır.

Kyme tiyatrosu koya bakan yamacın eteğindedir. Yapı batıya bakar. Orkestra kenar duvarının silmeleri oldukça özenlidir. Orkestrayı kaplayan düzgün mermerlerden günümüze bir bölümü ulaşmıştır. Arkeolojik kazı yapılmamıştır. Roma döneminde iki kademeli hale getirip büyütülmüş olabileceği izleyici koyağının ölçülerinden anlaşılmaktadır. Orta boy bir tiyatrodur.

Temnos Tiyatrosu - Menemen, Görece köyü, İzmir

Temnos (Görece Kale) Görece Köyü sınırları içinde ve Menemen’in kuzeydoğusundaki dağlık bölgededir. Güney Aiolia’da yer alan Temnos’tan Herodotos da bahsetmekte ve kentin Klasik Dönem’de gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Kent İ.Ö. 3. yüzyılda Pergamon topraklarına katılarak Roma hâkimiyetine girmiş ve İ.S. 9. yüzyıla kadar iskân edilmeye devam etmiştir.

Temnos Araştırma Projesi, 2006 yılında, Roma III Üniversitesi’nden Giuseppe Ragone tarafından başlatılmıştır. Temnos’da yapılan Agora’nın üst terasındaki jeofizik taramaları esnasında, bazı eski kazı çukurları ile kazılmış sur duvarları veya büyük teras temelleri olduğu düşünülen kalıntılar tespit edilmiştir. Bu tespit edilen kalıntılar muhtemelen 1934 yılında P. Devambez tarafından yapılan ve yayınlanmamış kazılarından veya bu alandaki daha erken veya daha geç dönemlerde yapılmış arkeolojik çalışmalardan geriye kalan izler olmalıdırlar. Bu arkeolojik çalışmalara ait çok belirgin olmayan kayıtlardan günümüze ulaşan bilgilere göre, Osman Hamdi Bey’in XIX. yüzyılın sonlarında yaptığı sondaj kazısı ve kesin olarak tanımlanamamış Alman arkeoloğun 1938-1940 yılları arasında yaptığı arkeolojik kazı çalışmaları esnasında açmış oldukları kazı çukurlarıdır.

Henüz bilimsel kazı yapılmamış olan ören yerinde definecilerin 6–7 m. derinliğe ulaşan kuyu gibi çukurlar açtıkları gözlenmektedir. Temnos tiyatrosu, meşelerle kaplı olmasına karşın yer yer toprak üstüne çıkmış ışınsal merdivenlerle orkestra çukuruna yuvarlanmış oturma sıralarını, sütunları incelemek olasıdır. Tiyatro koyağının sınırları belirgindir. Çok erken dönem tiyatro örneklerinden biridir. Işınsal yol kenarlarındaki süslemeler aynen Ildırı’daki Erythrai tiyatrosunun benzeridir. İzleyici koyağının tamamı yamaca yaslanmıştır. Kalıntılardan sahne binasının ön cephesinde sütunların olduğu anlaşılmaktadır.

Tahminen 2.800 kişiliktir.

3

I draw so much AIGAI // EYEGUY stuff recently! Most of these are from today.

The intimidating looking guy, I’m thinking of calling him Dieguy. The skull guy? Well… I can’t really place a design for him… He’s gone through so many incarnations so far, haha. Also, I’m thinking of naming the main character Yusuke or Takashi.

I’m really excited about doing this comic, as you can see!!! Hahahaha

Books/ The Royal Tombs of Aigai:

Wall painting from the facade of a macedonian tomb. A female figure is crowning a warrior. (3rd century B.C). From Aigai, the royal metropolis of the Macedonians, by Angeliki Kottaridi.

Photography: Socrates Mavrommatis

The book was a limited prints edition (just 370 copies), issued by the Olkos group, under the auspice and partial funding of the John S. Latsis Public Benefit Foundation. (here)

We have already seen some military saints in the byzantine style, so you will probably notice a certain stylistic resemblence . What I absolutely love is that many people actually confuse these paintings, which are not very well-known, with byzantine icons. It just shows the connection between the two styles and helps establish painting in greek space as a continuous and stylistically cohesive tradition

UNESCO’nun tarihteki sıradışı yerleri nedeni ile merak uyandıran 10 Dünya Mirası’ndan biri de Vergina’daki Aigai// Aigai (Αιγές) in Vergina among the “10 UNESCO World Heritage sites with wild back stories” Read more:http://goo.gl/8gWUkR

6

Books/ The Royal Tombs of Aigai:

Finds from the tomb of Alexander IV- son of Alexander the Great. (310 B.C) Alexander IV was about twelve years old at the time of his death. He was assassinated along with his mother Roxanne by order of Cassander, one of the diadochi.

A collection of silver banqueting utensils and vessels entombed with the prince.

Wall paintings from the frieze of the tomb depicting charriot racing. The silver cinerary hydria of Alexander IV with his oak wreath.

Decorative ivory and gold figures from the couch the prince was burned on.

From the book Aigai, the royal metropolis of the Macedonians, by Angeliki Kottaridi. Photography: Socrates Mavrommatis. (You can peruse the book here)

7

Books/ The Royal Tombs of Aigai:

Preview: Aigai, the royal metropolis of Macedonians, by Angeliki Kottaridi (here)