adiyat

Yeni yazı: 100 - Adiyat Suresi, At Suresi

Bu yazı

http://www.vatanicin.biz/100-adiyat-suresi-at-suresi/ adresinde yayınlanmıştır.

100 - Adiyat Suresi, At Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla.

1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

7. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.

8. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

9,10,11. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.

Yazı http://www.omurokur.com/0632/11/100-adiyat-suresi-at-suresi/ adresinde yayınlanmıştır.