a werewolf boy gifs

4

Sau khi trưởng thành sẽ có thể nhìn thấy những chuyện trước kia không thấy.
Tuy rằng cảm giác biết nhiều sẽ tốt, nhưng biết nhiều sẽ lo sợ nhiều, nên những việc làm được sẽ ít đi.
Sống chỉ có 1 lần như thế
.
Hồi đó, sẽ không trở lại nữa.”

{ A Werewolf Boy Movie }