Xuan-Dou-zhi-Wang

youtube

Reminder that this game exists

youtube

Xuan Dou Zhi Wang Online Match Casuals 3 of 5 (by ShinMamoruX2K4)

youtube

炫斗之王/Xuan Dou Zhi Wang/King of Combat Character Spotlight: Seal