The-Pretty-Reckles

3

                                        The Dȩv̧i͟ļ is in me father.

                               He’s inside of e̛̦͖͡ ͔̣̫̪͘v̘̪̮̭͔̕͝ ̬͎͔͎̟̩̺̤́e̻̣̟ ̟̻̝ŕ̸̻̮͕̥̭̩ ̭̼͔͎̭̼̼y̯̹̬ ̤̯̫̻ͅṱ͍͙͚̬͚́͘͞ͅ ҉̘͖̠̪̘͈͟h̥̝̪͇̬̮̙̝ ̢̙̬͖̺̤̻͕ͅì̹͜͞ͅ ҉̻̙̯̥̤͘ǹ͕ ̳̖̖̣̭̬͘ͅg̵̢̞̱̲̖ I do