Dưới bầu trời xanh ấy, đã từng có một người bước vào cuộc đời của một người. Cũng dưới bầu trời xanh của mùa hè ấy, có một người nằm nhắm mắt tưởng nhớ những tháng ngày. Yêu là vậy, nặng lòng là vậy, sau rồi cũng là đường rẽ hai lối. Trời vẫn xanh như thế, mà tình vẫn sâu như vậy….