SoWa

4

Grzegorz Sowa, “O Wierze”.
Portrety przedstawiają etiopskich księży i mnichów stojących przed swymi świątyniami. Etiopia jest jednym z najstarszych krajów chrześcijańskich, lecz żyją tam też przedstawiciele innych religii: muzułmanie, rastafarianie oraz wyznawcy tradycyjnych wierzeń afrykańskich.

Grzegorz Sowa, “On Faith”. Portraits represent Ethiopian priests and monks standing in front of the temples. Ethiopia is one of the oldest Christian countries, but it is also home for the followers of other religions: Muslims, Rastafarians, and retainers of traditional African cults.