Shinsuke Sato

INDOMITABLE
Shintarō Midorima (CV: Daisuke Ono) feat. Taisuke Ōtsubo (CV: Kensuke Satou), Shinsuke Kimura (CV: Yoshikazu Sato), & Kiyoshi Miyaji (CV: Masayuki Shoji)
INDOMITABLE
Kuroko no Basuke Solo Mini Album Vol. 3 - Shintarō Midorima
INDOMITABLE
by Shintarō Midorima (CV: Daisuke Ono) feat. Taisuke Ōtsubo (CV: Kensuke Satou), Shinsuke Kimura (CV: Yoshikazu Sato), & Kiyoshi Miyaji (CV: Masayuki Shoji)
Watch on eigapedia.tumblr.com

Trailer for Shinsuke Sato’s live-action “Library Wars” film

Nana Eikura stars as Iku Kasahara, a new recruit in the “Library Defense Force” which protects banned media from government censorship. Junichi Okada plays her trainer and squad leader, Atsushi Dojo.