SOUTH VIETNAM. Saigon. 1968. South Vietnamese Gen. Nguyen Ngoc Loan, chief of the national police fires his pistol, shooting and killing suspected Viet Cong officer Nguyen Van Lem (also known as Bay Lop), early in the Tet Offensive. 

This picture won the Pulitzer Prize in 1969.

Photograph: Eddie Adams

“Chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu toàn bộ trải nghiệm của người khác, cũng như mọi người không thể hiểu chính xác chúng ta đã đi qua những gì. từ ngữ có hạn, có lục cả quyển tự điển người vẫn loay hoay thể hiện điều mình muốn nói, quẩn quanh cất giấu điều mình suy nghĩ.

Mỗi trải nghiệm là duy nhất. mỗi hạnh phúc, yêu thương và tổn thương, là độc nhất.

Chúng ta không cần phải nói về nó, nhưng đừng để kí ức hiếm có trôi đi.”

Zelda.

7

Digital Collage Experiments by Viet Huynh

“An experiment through scanned images. Created purely for visual.”

Viet Huynh is a Saigon-born designer currently based in San Francisco, CA. He is a pixel fabricator, cat enthusiast and dope suits advocate who is focused on graphic design, typography and illustration.