SHKUPI

dinaku.com
7 Cases - Me Titra Shqip | DINAKU.com
Dy hajdutë bankash të dale në pension, bien dakord për një punë të fundit. Një fytyrë nga e shkuara e tyre u vjedh paratë dhe i ndan ato në 7 valixhe, ku secila lihet me një person që ata njohin. Nëse ata marrin valixhen, viktima vdes, nëse ata nuk arrijnë në kohë, viktima vdes, nëse …

  Makedonija Maqeonia

          Skopje Shkupi

  • Alexandar Veliki Aleksandri i Madh

I think those people who visited Skopje know what i mean!

Skopje made plans to erect a lot of statues, fountains, bridges, and museums at a cost of about €500 million. It is accused for turning Skopje to a theme park which is viewed as nationalistic kitsch,and has made Skopje an example to see how national identities are constructed and how this construction is mirrored in the urban space. The budget of Macedonia should invest in infrastructure, education etc. But yeah nonetheless the buildings makes Skopje more beautiful!