Sâm bổ lượng

-Hồi đó chị có học môn kinh tế lượng…
-Thôi chị đừng có nói nữa. Kinh tế nghe đủ ghê rồi còn thêm lượng vô nữa. Chị có biết cái thứ duy nhất có chữ ‘lượng’ mà em hấp thu được là sâm bổ lượng không?