flickr

Comet and Maverick by Birgir & Björn Kristinsson
Via Flickr:
Krúser kvöld 12. maí 2016. // Krúser cruise night May 12th 2016.

flickr

Cougar and Mustang by Birgir & Björn Kristinsson
Via Flickr:
Krúser kvöld 23. júní 2016. // Krúser car club cruise night June 23rd 2016.